Tromsø Forsvarsmuseum

Den store attraksjonen er "Tirpitz"-utstillingen, det tyske slagskipet fra 2. verdenskrig, som hadde base i Alta, men som ble senket av engelske fly i Tromsøsundet i 1944. Utstillingen er nede i en tysk bunker fra 2. verdenskrig og omfatter mange originale gjenstander fra skipet. Det utstilles blant annet en luftvernkanon, papirer som har vært om bord, håndvåpen, service. mm. Mange av gjenstandene fra Tirpitz er hentet opp av dykkere gjennom årene, noen så sent som på 1990-tallet. Det fortelles også om konvoiene fra England, til Murmansk og Arkhangelsk, som Tirpitz gjorde store skader på gjennom mer enn to år i norske fjorder.

I en norsk brakke fra 1950-tallet, "Tromsøbrakka", er det beretninger om hvordan tromsøværingene opplevde krigstiden, og om lokale personer som deltok på forskjellig vis. Andre temaer som det fortelles om er blant annet Jan Baalsruds flukt over fjellet, beskrevet i filmen "Den 12. mann". På uteområdet er det i det tidligere tyske batteriet Tromsø Syd satt opp to 10.5 cm kanoner, samt utstyr som ble brukt av tyskerne i løpet av krigen. Blant annet en 150 cm lyskaster, som hadde en lysrekkevidde på over 20 km, og en 38 cm minekaster til bruk mot ubåter. Batteriets kommandobunker er innredet med originalt tysk utstyr. Denne er ikke åpen for publikum, men man kan bestille omvisning for grupper.

Arrangementer hos Tromsø Forsvarsmuseum

Denne aktiviteten har ingen kommende arrangementer.