Tromsø Forsvarsmuseum

Den store attraksjonen er "Tirpitz"-utstillingen, det tyske slagskipet fra 2. verdenskrig, som hadde bse i Alta, men som ble senket av engelske fly i Tromsøsundet i 1944. Det utstilles blant annet en luftvernkanon, papirer som har vært om bord, håndvåpen mm. Flere andre utstillinger og beretninger fra krigen, som satte sitt preg på Tromsø.

Mange av gjenstandene som utstilles er hentet opp av dykkere gjennom årene. Det fortelles også om konvoiene fra England, til Murmansk og Arkhangelsk, som Tirpitz gjorde store skader på gjennom mer enn to år i norske fjorder. I en norskbygget brakke fra 50-tallet, "Tromsøbrakka", fortelles det om hvordan tromsøværinger opplevde krigstiden, og om lokale personers deltakelse på forskjellige utefronter. På uteområdet er det i det tidligere tyske batteriet Tromsø Syd satt opp to 10.5 cm kanoner, samt utstyr som ble brukt av tyskerne i løpet av krigen. Blant annet en 150 cm lyskaster, som hadde en lysrekkevidde på over 20 km, og en 38 cm minekaster til bruk mot ubåter. Batteriets kommandobunker er innredet med originalt tysk utstyr. Denne er ikke åpen for publikum, men man kan bestille omvisning for grupper.

Andre hendelser som belyses er oppbyggingen av polititroppene i Sverige og deres innsats etter krigsslutt, tyskernes tilbaketrekking fra Østfronten, Jan Baalsruds flukt over til Sverige, tyskernes bruk av Skattøra sjøflybase, og historien om norske agenter som telegraferte angående Tirpitz til England fra Alta og Tromsø.

Arrangementer hos Tromsø Forsvarsmuseum

Denne aktiviteten har ingen kommende arrangementer.