Norges arktiske universitetsmuseum

Museet formidler kultur- og naturhistorisk kunnskap og forståelse om Nord-Norge og Svalbard. Et besøk i utstillingene er et "must" for alle dem som ønsker bredere kunnskap om fortid og nåtid i landets nordligste del. Det gjelder også barna! Kafé og museumsbutikk.

Utstillingen "NaturligVis" handler om dyrelivet i nord, og hvordan dyrene tilpasser seg det å bo nær mennesker. Utstillingen "TellUs" forklarer hvordan geologien på fire imponerende topper rundt Tromsø forteller hver sin historie om jordens utvikling. Lær historien på museet, og dra til fjells og se selv! Begge utstillinger vekker nysgjerrigheten hos barna!

To utstillinger er viet den samiske kulturen. "Sápmi - en nasjon blir til" beskriver framveksten av den moderne samebevegelsen, mens utstillingen "Samekulturen" beskriver den samiske kulturutviklingen fra gammel tid til i dag. I utstillingen "Under lyset" kan man selv forsøke å lage sitt eget nordlys. I Kirkekunst-utstillingen er det flere altertavler, skulpturer og minnetavler, som for det meste er laget i Norge. En kuriositet er et orgel fra 1850-årene med for det meste piper av tre.

Det er også flere temporære utstillinger til enhver tid.

Arrangementer hos Norges arktiske universitetsmuseum

Denne aktiviteten har ingen kommende arrangementer.