Norges arktiske universitetsmuseum

Museet formidler kultur- og naturhistorisk kunnskap og forståelse om Nord-Norge og Svalbard. Et besøk i utstillingene er et "must" for alle dem som ønsker bredere kunnskap om fortid og nåtid i landets nordligste del. Det gjelder også barna! Hver søndag kl 12.00-13.00 er det ulike aktiviteter for barna. Kafé og museumsbutikk.

Se arrangementer på Norges arktiske universitetsmuseum og de øvrige museene under Universitetet i Tromsø (UiT).

Utstillingen "NaturligVis" handler om dyrelivet i nord, og hvordan dyrene tilpasser seg det å bo nær mennesker. Utstillingen er veldig populær blant barna. I lekekroken kan de løse oppgaver. Utstillingen "TellUs" forklarer hvordan geologien på fire imponerende topper rundt Tromsø forteller hver sin historie om jordens utvikling. Lær historien på museet, og dra til fjells og se selv! Begge utstillinger vekker nysgjerrigheten hos barna!

To utstillinger er viet den samiske kulturen. "Sápmi - en nasjon blir til" beskriver framveksten av den moderne samebevegelsen, mens utstillingen "Samekulturen" beskriver den samiske kulturutviklingen fra gammel tid til i dag. I utstillingen "Under lyset" kan man selv forsøke å lage sitt eget nordlys. I Kirkekunst-utstillingen er det flere altertavler, skulpturer og minnetavler, som for det meste er laget i Norge. En kuriositet er et orgel fra 1850-årene med for det meste piper av tre.

I tillegg til de faste utstillingene er det flere temporære utstillinger til enhver tid. I området rundt museet går SMARTstien, en fysisk løype med syv stasjoner. Hver stasjon tar opp et forskningsbasert tema, og det er mulig å laste ned mer informasjon med QR-koder. Publikum kan også aktivt delta i praktiske aktiviteter knyttet til hver stasjon.

I flere av utstillingene kan barna få informasjon på en morsom måte gjennom appen Bædi & Børdi. Den har en aldersgradering fra 4 år og lastes ned på mobiltelefonen gratis (AppStore eller Google Play).

Arrangementer hos Norges arktiske universitetsmuseum

Denne aktiviteten har ingen kommende arrangementer.