Retningslinjer for personvern

Beskyttelse av personopplysninger

BarnasNorge.no legger stor vekt på at personlige opplysninger, som nettstedet får opplyst ved bruker- og arrangørregistrering, i forbindelse med aktivitetsforespørsler eller andre henvendelser, behandles fortrolig og konfidensielt. BarnasNorge.no vil ikke selge eller låne ut personlig identifiserbar informasjon til noen tredjepart for noe formål. Besøkende på siden skal likevel huske på at informasjon som overføres via internett ikke kan sikres helt.

BarnasNorge.no samler inn og bruker informasjon om atferden til besøkende på hjemmesiden til statistiske formål. Det kan være antall besøkte sider, besøkstid, menyvalg, hvilken URL (hjemmeside) du kom fra, eller den neste URL du besøker etter BarnasNorge.no, uansett om disse URL’ene er lenket til BarnasNorge.no, eller ikke er det. Vi innsamler ikke opplysninger som kan identifisere deg som person. Formålet med å samle informasjonen er å kunne forbedre og målrette BarnasNorge.no mot brukerne. Se i øvrig avsnittet om Informasjonskapsler.

Hjemmesiden innestår ikke for fortrolig og konfidensiell behandling av personlige opplysninger på tredjeparts hjemmesider lenket til BarnasNorge.no. Åpner du en lenke fra BarnasNorge.no til en ekstern hjemmeside, er den eksterne hjemmesiden uten for BarnasNorge.no s kontroll. BarnasNorge.no påtar seg ikke ansvar for innholdet av disse eksterne hjemmesidene, eller omfang eller bruk av informasjon som de eksterne hjemmesidene innsamler om besøkende på sidene. Personlig informasjon som du gir til tredjeparts hjemmesider er på eget ansvar.

Har du registrert deg som bruker på BarnasNorge.no, kan du når som helst be om å bli slettet i databasen ved å sende en e-post til post@barnasnorge.no.

Oppdatert 1. juli 2022