Retningslinjer for personvern

Personvernserklæringen gjelder for BarnasNorge.no og undersider på domenet.

Personvernerklæring for BarnasNorge.no (BN)

BN legger stor vekt på at personopplysningene dine behandles fortrolig, og i henhold til gjeldende lov om personvern. Se Datatilsynets beskrivelse av Personopplysningsloven, med lenker til selve loven, virksomhetenes plikter og enkeltpersoners rettigheter.

Formålet med loven er å beskytte den enkelte mot at personvernet blir krenket gjennom bruk av innsamlede personopplysninger. Loven tilpasser norsk rett til EUs personvernforordning (GDPR – General Data Protection Regulation).  

Kontakt vedrørende personopplysninger

Ønsker du innsyn i, eller sletting av, personopplysningene som vi har om deg kan du sende en e-post til post@barnasnorge.no. Du kan kontakte oss på samme adresse for øvrige spørsmål om BNs personvernerklæring.

Tilsynsmyndighet for eventuell klage på BNs behandling av personlige opplysninger er Datatilsynet.  

Behandling av personopplysninger

Når du registrerer deg via et skjema som bruker eller arrangør, melder deg på nyhetsbrev, bestiller billetter eller en tjeneste, deltar i konkurranser eller kjøper annonser, registrerer BN de informasjonene du oppgir.  Fyller du ut et skjema på BN kan det være felter som er obligatoriske. Feltene er relevante for det formålet skjemaet gjelder og hvis de ikke er utfylt er skjemaet formålsløst.  

Alle personlige informasjoner BN mottar i forbindelse med dine handlinger behandles konfidensielt og i henhold til Personopplysningsloven.  

Alle handlinger du foretar på BN er frivillige og ditt eget valg.

Direkte markedsføring - samtykke

Gjennom å utføre handlingene ovenfor samtykker du til at BN kan lagre opplysningene og sende deg relevant informasjon om det formålet handlingen gjelder. Dette kan vi gjøre med bakgrunn i det som EUs personvernforordning kaller «berettiget interesse» (Kapittel II, artikkel 6, nr. 1 punkt f).

For alle andre henvendelser fra BN, som direkte markedsføring på e-post, kreves det ditt samtykke. Samtykket skal være spesifisert, dvs. at BN i lett forståelig og tydelig tekst kort beskriver hvilken informasjon samtykket gjelder. Unntaket er hvis du har kjøpt tjenester fra BN tidligere, for eksempel annonser, da kan vi sende deg informasjon uoppfordret. Samtykkebestemmelsene overfor enkeltpersoner er regulert i markedsføringsloven (§ 15).

Har du samtykket til å motta informasjon på e-post fra BN kan du enkelt, og til en hver tid, reservere deg mot å motta flere henvendelser. Det gjelder for ett eller flere av de samtykkene du har gitt.  

Lagring av personopplysninger

BN lagrer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for å kunne oppfylle formålet med innhentingen av opplysningene. Vi gjennomgår rutinemessig databasen med personlige opplysninger og sletter personopplysninger som ikke lenger er relevante. Unntaket er situasjoner hvor vi er juridisk forpliktet til å lagre personopplysningene lengre.

Informasjonsdeling med tredjepart

BN vil ikke selge eller låne ut personlig identifiserbar informasjon til noen tredjepart uten at handlingen er nødvendig for å oppnå formålet.  

Deltar du i konkurranser på BN, benytter deg av tilbud om kampanjerabatter på BN, kjøper billetter gjennom BN, eller bruker et av BNs kontaktskjemaer for påmelding til aktiviteter, arrangementer, kurs, sommerleir og lignende samtykker du samtidig til å avgi personopplysninger til tredjepart.  

På BNs sider er det flere lenker i tekstene som åpner nettsteder som ikke er eiet av BN. Åpner du en lenke fra BN til et eksternt nettsted, påtar ikke BN seg ansvar for disse eksterne nettstedenes etterlevelse av personopplysningsloven. Det er frivillig å åpne lenkene.  

Besøkende på BN skal uansett huske på at informasjon som overføres via internett ikke kan sikres helt mot tyveri og misbruk av utenforstående.  

Informasjonskapsler (cookies)

BN bruker informasjonskapsler (cookies). Det er små tekstfiler som plasseres i hukommelsen til den digitale enheten din (PC, Mac, nettbrett, mobiltelefon) når du laster ned en nettside.

BN bruker informasjonskapsler med følgende formål:

  • For at ulike tjenester på nettsiden skal fungere (nødvendige informasjonskapsler)
  • Til analyseformål for å se hvordan du bruker nettstedet vårt så vi kan gjøre brukeropplevelsen på BN enda bedre (optimeringskapsler)

Nødvendige informasjonskapsler brukes for at nettstedet BN skal fungere, at informasjonen blir vist korrekt, at sikkerheten for deg som bruker varetas, og til å lagre nødvendige funksjoner. Du kan velge å innstille nettleseren din til ikke å akseptere nødvendige informasjonskapsler, men deler av BN slutter da å fungere.  

Det er ikke mulig å velge bort nødvendige informasjonskapsler når du åpner BN.

Optimeringskapsler brukes for å samle statistikk om antall besøk på nettstedet og informasjon i forbindelse med besøket (antall sider besøkt, tid brukt på sidene, mest populære sider, sider med feilmelding etc.). Kapslene gir oss verdifull informasjon om bruker adferden slik at vi kan forbedre nettstedet så brukeropplevelsen og informasjonsverdien blir enda bedre. Vi innsamler ikke opplysninger som kan identifisere deg som person.

Det er mulig å velge bort optimerings-informasjonskapslene når du åpner BN.

Les mer om informasjonskapsler og hvordan du selv kan administrere dem på NettVett.no.

Oppdatert 1. april 2024  

BarnasNorge.no
v/ Firma Peter F Tschudi

Har du noen spørsmål?

Kontakt oss