BARNAS kunstmuseum på Kunstsilo

BARNAS Kunstmuseum var en egen avdeling i det tidligere Sørlandets Kunstmuseum, som nå er stengt og åpner som Kunstsilo på Odderøya ved Kristiansand i 2024. Museet skriver selv at "Kunstsilo har som mål å bli et av verdens beste museer for barn og unge.". Åpner 11/5 2024.

Kunstilo på Odderøya i Kristiansand, en gammel silo med mange høye rør og et endetårn på toppen av en stor firkantet betongkjern, beliggende ved et langstrakt kaianlegg ut mot sjøen

IllustrasjonsbildeBruker:91, CC-BY-SA 3.0

Kunstilo på Odderøya i Kristiansand, en gammel silo med mange høye rør og et endetårn på toppen av en stor firkantet betongkjern, beliggende ved et langstrakt kaianlegg ut mot sjøen

IllustrasjonsbildeBruker:91, CC-BY-SA 3.0

Det er ingen aktive kampanjer for denne aktiviteten.

BARNAS Kunstmuseum var en egen avdeling i det tidligere Sørlandets Kunstmuseum, som nå er stengt og åpner som Kunstsilo i 2024. Museet åpner i en ombygget, prisbelønnet (!), kornsilo på Odderøya ved Kristiansand. Det blir et kunstsenter som kommer til å vekke interesse langt utover Kristiansand på grunn av de mange utstillingene og museets utforming. Et av trekkplasterne blir Tangen-samlingen, verdens største samling av nordisk modernisme.

Hva blir det for barn og unge?

Museet skriver selv at "Kunstsilo har som mål å bli et av verdens beste museer for barn og unge.". Og videre:

" I det siste har vi brukt tid på å planlegge tre forskjellige delprosjekter, og nå som vi har fått midler fra Cultiva og Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør kan vi sette i gang med gjennomføringen etter nyttår. Alle de tre delprosjektene er utviklingsprosjekter. De tar utgangspunkt i behov og ideer fra første fase, som for eksempel «Ungdommer har behov for et sted å henge». Ungdommen etterspør en arena i sentrum der de bare kan være sammen, gjøre lekser eller slappe av med venner. I løpet av våren skal vi utforske ulike løsninger og ideer for å møte behovet, og utvikle konsepter som testes med ungdommer. ....".

Det er ikke oppgitt prisinformasjon for denne aktiviteten.
Denne aktiviteten er Gratis

Åpner 11/5 2024

Det er ikke oppgitt åpningstider for denne aktiviteten.

Arrangementer BARNAS kunstmuseum på Kunstsilo

Det er ingen kommende arrangementer for denne aktiviteten.

Flere aktiviteter for barn i Kristiansand