BARNAS kunstmuseum på Kunstsilo

BARNAS Kunstmuseum var en egen avdeling i det tidligere Sørlandets Kunstmuseum, som nå er stengt og åpner som Kunstsilo i 2024. Museet åpner i en ombygget, prisbelønnet (!), kornsilo på Odderøya ved Kristiansand. Det blir et kunstsenter som kommer til å vekke interesse langt utover Kristiansand på grunn av de mange utstillingene og museets utforming. Et av trekkplasterne blir Tangen-samlingen, verdens største samling av nordisk modernisme.

Hva blir det for barn og unge?

Museet skriver selv at "Kunstsilo har som mål å bli et av verdens beste museer for barn og unge.". Og videre:

" I det siste har vi brukt tid på å planlegge tre forskjellige delprosjekter, og nå som vi har fått midler fra Cultiva og Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør kan vi sette i gang med gjennomføringen etter nyttår. Alle de tre delprosjektene er utviklingsprosjekter. De tar utgangspunkt i behov og ideer fra første fase, som for eksempel «Ungdommer har behov for et sted å henge». Ungdommen etterspør en arena i sentrum der de bare kan være sammen, gjøre lekser eller slappe av med venner. I løpet av våren skal vi utforske ulike løsninger og ideer for å møte behovet, og utvikle konsepter som testes med ungdommer. ....".

Arrangementer hos BARNAS kunstmuseum på Kunstsilo

Denne aktiviteten har ingen kommende arrangementer.