Norsk Oljemuseum

Utstillingene, med en god blanding av originale gjenstander, modeller, film og interaktive utstillinger, formidler historien om oljevirksomheten på norsk kontinentalsokkel. Fra forklaringen om hva som skal til for at olje og gass blir dannet, hvordan gass og olje hentes opp fra havbunnen, teknologiutviklingen som har gjort det mulig, og til hvordan næringen har påvirket det norske samfunnet. Og påvirker oss i dag. Flere aktiviteter for barn. Museumsbutikk og restaurant. Geoparken utenfor er en eksperimentell og annerledes lekepark.

Se arrangementer på Norsk Oljemuseum.

Hoveddelen av utstillingen i museet i øvrig er viet den norske oljehistorien fra fortid, nåtid og mulig framtid. I samlingen er det mange modeller av fartøyer og plattformer aktive på norsk sokkel. Modellene er mindre skalaer av installasjonene i Nordsjøen. I utstillingen "Dype hemmeligheter" tas man med 200 millioner år tilbake i tid for å få forklart de geologiske prosessene som har ført til at alger som levde i havet den gang er blitt til energi for oss i dag.  I utstillingen "Klima for endring" lærer man om energihistoren, om hvordan fossil energi har vært avgjørende for vekst og velstand. Og hva som må til av viktige endringer for å stanse den globale oppvarmingen.

Utstillingen "Arven etter Kielland" er viet den katastrofale ulykken i norsk sektor som kostet 123 menneskeliv i 1980. "Ned i dypet" er en ny utstilling som viser oppfinnelser som har vært avgjørende for utviklingen av undervannsløsninger på norsk sokkel. Publikum tas med på en reise fra verdensrommet, ned i havdypet, inn i undergrunnen, og retter deretter blikket mot framtiden. I kinosalen vises kortfilmen "Oljeunge", om Thomas som ble født i 1969, samme år som det ble funnet olje i Nordsjøen.

Aktiviteter for barn er lekeplattformen "Småtroll", beregnet for barn mellom 3 og 10 år. Den har heisekran, rutsjebane, helikopter, borestreng mm., og er veeeldig populær! På taket får barna et inntrykk av hvordan det er å være på boredekket på en plattform. Det er også utstyr fra boreindustrien som barna kan utforske. Fra taket og ned går det en redningsstrømpe som barna kan skli ned gjennom - gjerne iført en overlevelsesdrakt. Katta-stroferommet (kun etter avtale) er en labyrint som barna skal finne vei gjennom - i mørket. Hvem kommer seg raskest og tryggest ut?

Hvert år før jul lages det en pepperkakeby av pepperkakehus som leveres til museet fra private. Byen vokser fram til en stemningsfull og vinterfin utstilling på museet. Den åpner, tradisjonen tro, første søndag i advent. Alle barn og familier kan lage pepperkakehus, som leveres til museet, og blir med på utstillingen.

Arrangementer hos Norsk Oljemuseum

Denne aktiviteten har ingen kommende arrangementer.