Mostun natursenter

Mostun natursenter i Stavanger er et av tre sentre under Besøkssenter våtmark Jæren, og ligger på vestsiden av Mosvatnet. De øvrige to sentrene er Friluftshuset Orre lenger sør langs Jærenkysten, og Friluftsfyret Kvassheim nordvest for Egersund. Sentrene brukes så vel til undervisningsformål som arrangementer rettet mot et bredt publikum. Formålet er å øke bevisstheten om våtmarker, og betydningen for naturen og dyrelivet. 

Se arrangementer på sentrene Mostun, Orre og Kvassheim.

Våtmarksutstillingen på Mostun natursenter består av plakater, filmer og interaktive naturbaser om Mosvatnet og Ramsar (våtmarks) -områdene på Jæren. Enkelte torsdager er det Barnas torsdag, med særlige aktiviteter for barn. Kafé. Det går en natursti rundt Mosvatnet som er velegnet for barn og familier. Stien begynner ved natursenteret.

Sommerferien er Mostuntid! Senteret er åpent hele uken, unntatt lørdag, med flere aktiviteter. På tunet er det hageleker og solstoler til fri bruk. Salg av is, vafler og drikke i kafeen. Delta i konkurransen om å bli Mosvatnets mester! Løs fire ut av seks oppgaver og få stempel, løs alle seks og bli med i konkurransen om en større premie. Oppgavene er alle relatert til naturen rundt vannet, og kan løses over flere dager. For hver løste oppgave får man stempel i et stempelkort.

Naturvernforbundet har ansvar for den daglige driften av senteret, blant annet i samarbeide med Norsk Ornitologisk forening og Norsk Botanisk forening. Foruten undervisning av skoleklasser har senteret flere arrangementer for et bredt publikum i løpet av året.

Arrangementer hos Mostun natursenter

Denne aktiviteten har ingen kommende arrangementer.