Mostun natursenter

Våtmarksutstillingen på natursenteret består av plakater, filmer og interaktive naturbaser om Mosvatnet og Ramsar-områdene på Jæren. Enkelte torsdager er det Barnas torsdag, med særlige aktiviteter for barn. Det går en natursti rundt Mosvatnet som er velegnet for barn og familier. Stien begynner ved natursenteret.

Mostun natursenter er en del av Besøkssenter våtmark Jæren, sammen med Friluftshuset på Orre og Friluftsfyret Kvassheim.

Arrangementer hos Mostun natursenter

Denne aktiviteten har ingen kommende arrangementer.