Arkeologisk museum Stavanger

Arkeologisk museum Stavanger har flere faste utstillinger om Rogalands historie, fra de første menneskene kom dit og fram til middelalderen. Andre utstillinger om verdien av våtmarker, vikingenes ferd mot vest, smykker mm. Museet anbefaler å sette av 2-3 timer til besøket.

Stilistisk vikinghode skåret ut i tre som pryd foran en bygning

Jarvin, CC-BY-SA-2.5

Stilistisk vikinghode skåret ut i tre som pryd foran en bygning

Jarvin, CC-BY-SA-2.5

Det er ingen aktive kampanjer for denne aktiviteten.

Museet er stengt frem til 1/6 2024 på grunn av ombygging. Jernaldergården er åpen som normalt.

Museet har faste utstillinger og vekslende temautstillinger som viser forhistorien til Rogaland, fra de første menneskene kom dit og fram til middelalderen. Hovedutstillingen viser Rogalands 11000 år gamle historie bakover i tid, fra middelalder og vikingtid til steinalder og istid. Museumsbutikk og kafe. Museet anbefaler å sette av 2-3 timer til besøket.

Se Arrangementer nederst (familiearrangementer), eller alle arrangementer på Arkeologisk museum Stavanger.

I utstillingen "Møt mennesket" vises det 8200 år gamle skjelettet av den 15 år gamle Vistegutten, Norges best bevarte steinalderskjelett av en ungdom. Hans død var naturlig, annerledes er det med deler av seks skjeletter og fem spedbarnsskaller. Og det er flere, alle med hver deres historie. Spennende!

"Veit du nok, eller kva? Myter i vikingtid" er en temautstilling om myter, fortellinger og forestillinger i vikingtiden. Sentralt sto forestillingen om herskerparet som sto for religionsutøvelsen, og opprettholdt dagliglivets strukturer. Utstillingen legger spesielt vekt på kvinnen, representert ved en av Norges rikeste graver fra vikingtid, Gauseldronningen, utlånt fra Universitetet i Bergen.

Ensom og fasinerende er "Isbjørnskjelettet fra Finnøy", utstilt i et monter. Det er historien om et dyr som ble offer for istiden for 12400 år siden, den la ut på svøm, men kom aldri til land igjen. I stedet ble den begravd av leire og tilfeldig funnet i jordlagene under et bolighus i 1976! Isbjørnen "Finn" er et av museets mest populære objekter.

Andre permanente utstillinger: "Myter og mystikk i bronsealderen" er bygget opp rundt kvinnen som ble gravlagt i Regehaugen på Sola, sammen med blant annet en vakker belteplate i bronse med solsymbol. "I begynnelsen" er en utstilling med opphavsmyter fra flere verdensdeler; som forteller deres versjon av hvordan verden ble skapt. Den temporære utstillingen "Til deg du myr" presenterer våtmarker som landskapstype. Den formidler hvor verdifull myr, tjern, sump osv. er for så vel det biologiske mangfoldet, som for økosystemet, og også fungerer som et natur- og kulturhistorisk arkiv.

Barn under 4 år gratis
Barn kr 40
Voksen kr 100
Familie kr 200

Salg av årskort

Billetter er gyldige for Arkeologisk museum og Jernaldergården innen 48 timer

Det er ikke oppgitt prisinformasjon for denne aktiviteten.
Denne aktiviteten er Gratis

NB: museet er stengt frem til 1/6 2024 på grunn av ombygging. Jernaldergården er åpen som normalt.

Tirsdag: 11:00-20:00

Onsdag til lørdag: 11:00-15:00

Søndag: 11:00-16:00

Sommeråpent 2/5 - 31/8:
Mandag til fredag: 10:00-16:00
Lørdag og søndag: 11:00-16:00

Utvidede åpningstider i skolenes vinter- (uke 9) og høstferie (uke 41)

Stengt 1/2, Langfredag, 1. påskedag, 1/5 og 17/5, Kristi Himmelfartsdag, 24 - 26/12 og 30 - 31/12

Det er ikke oppgitt åpningstider for denne aktiviteten.

Arrangementer på Arkeologisk museum Stavanger

Det er ingen kommende arrangementer for denne aktiviteten.

Flere aktiviteter for barn i Stavanger