Arkeologisk museum Stavanger

Museet har faste utstillinger og vekslende temautstillinger som viser forhistorien til Rogaland, fra de første menneskene kom dit og fram til middelalderen. Hovedutstillingen viser Rogalands 11000 år gamle historie bakover i tid, fra middelalder og vikingtid til steinalder og istid. Museumsbutikk og kafe. Museet anbefaler å sette av 2-3 timer til besøket.

Hva interesserer barna?
I utstillingen "Møt mennesket" vises det 8200 år gamle skjelettet av den 15 år gamle Vistegutten, Norges best bevarte steinalderskjelett av en ungdom. Hans død var naturlig, annerledes er det med deler av seks skjeletter og fem spedbarnsskaller. Og det er flere, alle med hver deres historie.

"Utferd" er en temautstilling om vikingene og plyndingsreiser til Irland på 800-tallet, og mer fredelige tider på 900-tallet. Utstillingen ble fornyet og utvidet i 2020 og fremstår lys og oversiktlig. De brølende vikingene i helfigur, med hjelmer og sverd, og i typisk karakteristikk med mye hår og skjegg, er flyttet ut i kafeen. Til skremsel for noen, til fasinasjon for de fleste!

Ensom og fasinerende er "Isbjørnskjelettet fra Finnøy", utstilt i et monter. Det er historien om et dyr som ble offer for istiden for 12400 år siden, den la ut på svøm, men kom aldri til land igjen. I stedet ble den begravd av leire og tilfeldig funnet i jordlagene under et bolighus i 1976! Isbjørnen "Finn" er et av museets mest populære objekter.

Andre permanente utstillinger: "Myter og mystikk i bronsealderen" er bygget opp rundt kvinnen som ble gravlagt i Regehaugen på Sola, sammen med blant annet en vakker belteplate i bronse med solsymbol. "I begynnelsen" er en utstilling med opphavsmyter fra flere verdensdeler; som forteller deres versjon av hvordan verden ble skapt. "Til deg du myr" presenterer våtmarker som landskapstype, og formidler hvor verdifull myr, tjern, sump osv. er for så vel det biologiske mangfoldet, som for økosystemet, og også fungerer som et natur- og kulturhistorisk arkiv.

Arrangementer hos Arkeologisk museum Stavanger

Denne aktiviteten har ingen kommende arrangementer.