Soltun Besøksgård

Soltun Besøksgård (tidligere Bergen 4H undervisningsgård) tilbyr besøkende velkommen på åpen går lørdager til ridning og kjøring med hest og vogn, hilse på høns, sau og gris, og gårdskatten Milo. Åpen kiosk.

Fjording hest på beite som ser mot kamera med manken over høyre side av hodet

Illustrasjonsbilde

Fjording hest på beite som ser mot kamera med manken over høyre side av hodet

Illustrasjonsbilde

Det er ingen aktive kampanjer for denne aktiviteten.

Når det er åpen gård er besøkende velkommen til ridning og kjøring med hest og vogn, hilse på høns, sau og gris, og gårdskatten Milo. Dyremating av griser, sauer og høner til faste tidspunkter i løpet av dagen. Åpen kiosk.

Se arrangementer / åpen gård dager på Soltun Besøksgard.

Soltun besøksgård er videreføringen av Bergen undervisningsgård, også kjent som 4H gården på Gardnes.

Alle over 1 år kr 50

Det er ikke oppgitt prisinformasjon for denne aktiviteten.
Denne aktiviteten er Gratis

Se gårdens facebookside for info

Det er ikke oppgitt åpningstider for denne aktiviteten.

Arrangementer Soltun Besøksgård

Det er ingen kommende arrangementer for denne aktiviteten.

Flere aktiviteter for barn i Bergen