Universitetsmuseet i Bergen

Museet har omfattende natur- og kulturhistoriske samlinger som er åpne for publikum. Naturhistorisk museum ble nyåpnet høsten 2019 med nye utstillinger og moderne formidlingsteknologi. For første gang er alle norske pattedyr utstilt, sammen med hundrevis av fugler og insekter, og den berømte hvalsalen er blitt enda flottere. Populært blant barna! Kulturhistorisk museums samlinger innen arkeologi og etnografi er blant de største i Norge.

Naturhistorisk museum:
Foruten dyr, fugler, insekter, og hvalsalen, byr museet på flere spennende temautstillinger. I utstillingen "En fjellkjedes vekst og fall" rekonstrueres jordens skapelseshistorie; "Det ukjente landet" tar oss med ned til dyphavet, et mørkt rom med et stort akvarium som gir følelsen av å befinne seg på flere tusen meters dyp; i "Krystaller" får publikum møte noen av naturens fremste skjønnheter. Det er også laget nye utstillinger som gir en innføring i evolusjon, biologisk mangfold og vind, havstrømmer og temperatur rundt omkring på hele kloden. I tillegg til de faste utstillingene er det tidvis temporære utstillinger.

Kulturhistorisk museum:
De arkeologiske samlingene (steinalder, bronsealder, eldre og yngre jernalder, middelalder) bygger på funn fra museets distrikt, som er Hordaland, Sogn og Fjordane og Sunnmøre. De etnografiske samlingene har gjenstander og fotografier fra store deler av verden (Stillehavet, Afrika, Amerika, Asia, Egypt, Madagaskar og Midtøsten). De kunst- og kulturhistoriske samlingene viser eksempler på norsk kultur og folkekunst, blant annet en stor bunadsutstilling, og gjenstander fra det norske bondesamfunnet, mynter og medaljer, kirkekunst og teatereffekter.

Muséhagen, som omkranser det Naturhistoriske museet, er en grønn lunge fra slutten av 1800-tallet. Hagen har rike plantesamlinger, en blanding av opprinnelig viltvoksende planter og kulturplanter. Hagen var frem til 1996 museets botaniske hage. Den nye botaniske hagen, Bergen botaniske hage, ligger på Milde, ved siden av Arboretet.

Arrangementer hos Universitetsmuseet i Bergen

Denne aktiviteten har ingen kommende arrangementer.