Skolemuseet i Bergen

Museet er en spennende reise gjennom den norske skolens - og dermed det norske samfunnets - historie, fra middelalderen frem til i dag. Skolemuseet holder til i den gamle Latinskolen fra 1706, landets eldste skolebygning. Foruten skolehistoriske utstillinger inneholder bygningen også referanser til Ludvig Holberg, Latinskolens mest berømte elev.

I museets andre etasje er det utstillinger basert på skolemuseets samlinger fra de siste par århundrenes skolehistorie, fra presteskole til gymnas: folkeskolens klasserom med meiepulter og palestinakart, naturfagsalen med fysikkapparater og utstoppede dyr, eller den beryktede skoletannlegen fra Nygård skole. Historien om skolen er like vekslende som de verdier og ideologier som har vært rådende i samfunnet til forskjellige tider.

Helt fremmed - og uvirkelig - for barn i dag, derfor bør de se det!

Arrangementer hos Skolemuseet i Bergen

Denne aktiviteten har ingen kommende arrangementer.