Skedsmo Bygdemuseum Huseby

En av utstillingene i Drengestua på museet forteller om barn og lek i Skedsmo på 1950/60-tallet. Utstillingen består av gamle leker og bilder, men det som former utstillingen er minner og historier fra dem som opplevde den tiden som barn. Utstillingen "Fattig i Skedsmo for 100 år siden", er historien om de 42 menneskene som bodde på Huseby rundt år 1900, den gang det var fattiggård. Utstillingen "40 000" brød handler om forholdet mellom mat og jordbruk, en utstilling med "facts" for de voksne, men også lek og utforskning for barna. Det er enkelte ting som kun barna skal se, og så skal de fortelle til de voksne hva de ser.

Museet holder til på Huseby gård, med aner tilbake til vikingtiden. I flere århundrer fram til 1883 var Huseby prestegård, og deretter ble det fattiggård (1889-1924). Museum ble det i Drengestua fra 1937, og gradvis er flere av gårdens bygninger blitt innlemmet i museet. Museet formidler også hele gårdens historie, fra rik prestegård til fattiggård. Første etasje i hovedbygningen er innredet som en prestebolig fra 1800-tallet. I spisestuen henger portretter av den siste presten og prestefruen som bodde på gården. Gjenstandene omfatter antikke møbler, bruksgjenstander og kunstverk. Store grøntområder utenfor som innbyr til opphold og lek på varme dager. Kafé.

Husebyspelene, som arrangeres hvert år, har som formål å formidle stedets historie gjennom teater og aktiviteter på gården. I jubileumsåret 2022 markerte teatret at det var 1000 år siden Olav Digre møtte Raumerne til slag ved Nitja.

Arrangementer hos Skedsmo Bygdemuseum Huseby

Denne aktiviteten har ingen kommende arrangementer.