Besøkssenter våtmark Nordre Øyeren

Besøkssenteret er et oppdagelsessenter for barn og unge. Innendørs er det utstillinger fra lokal fauna og flora, og om våtmarker, foruten temporære utstillinger med ulike temaer.  På den nærliggende Blikomøya er det natursti og fint å se etter fugler. Ny familieaktivitet hver måned.

Nordre Øyeren naturreservat er Nord-Europas største innlandsdelta. Våtmark er store grunne områder der vann møter land, med mye og lett tilgjengelig næring for fuglene. Fugler som er knyttet til vann er helt avhengig av våtmark som rasteplass under trekket, og våtmarksområdet Nordre Øyeren huser tusenvis av rastende fugler på vår- og høsttrekket.

Besøkssenteret ligger ved Glomma, på museumsområdet til Fetsund lenser, og har utsikt mot deltaområdet i Nordre Øyeren naturreservat. Fetsund lenser forteller historien om tømmerfløtingen i Norge. Langs land går det et par kilometer med lenseganger på Glomma, som man kan gå på. Fløtingsmuseum og andre attraksjoner.

Arrangementer hos Besøkssenter våtmark Nordre Øyeren

12:00
29
May
2022

Aktivitetsdag på besøkssenteret

Med ferskt tre og nyslipt spikkekniv, kan litt av hvert trylles fram. Seljefløyta hører årstida til, og alle småfuglene våre er på vei tilbake. Kanskje kan vi lage en stær eller linerle? Besøkssenteret har alt utstyret.