Salmon Center Bodø

Salmon Center Bodø er et visningssenter med fokus på norsk lakseoppdrett, og kunnskapsformidling om havbruksnæringen. Ett stort lokale med flere interaktive informasjonsskjermer og plakater, og utstilling av produkter og gjenstander som relaterer seg til lakseoppdrett.

Laks som beveger seg tett i tett i havoverflaten i et merd

Illustrasjonsbilde

Laks som beveger seg tett i tett i havoverflaten i et merd

Illustrasjonsbilde

Det er ingen aktive kampanjer for denne aktiviteten.

Visningssenter med fokus på norsk lakseoppdrett, og kunnskapsformidling om havbruksnæringen. Ett stort lokale med flere interaktive informasjonsskjermer og plakater, og utstilling av produkter og gjenstander som relaterer seg til lakseoppdrett. Ned fra taket henger en "laksestim". Senteret ligger sentralt på kaien i Bodø.

Senteret driftes av Salten Aqua-gruppen, som består av flere selskaper som til sammen håndterer laksen fra yngelen klekkes ut av eggene til den kan kjøpes i butikken. Lenger syd har gruppen et annet visningssenter, Salmon Center Gildeskål, med stort innendørs akvarium og mulighet for å besøke et av selskapets sjøanlegg og se hvordan den daglige driften foregår.

Det er ikke oppgitt prisinformasjon for denne aktiviteten.
Denne aktiviteten er Gratis

Alle dager kl 12.00-15.00

Besøk kan også avtales for grupper utenfor ordinær åpningstid

Det er ikke oppgitt åpningstider for denne aktiviteten.

Arrangementer Salmon Center Bodø

Det er ingen kommende arrangementer for denne aktiviteten.

Flere aktiviteter for barn i Bodø