Nordlandsbadet

Nordlandsbadet er et moderne badeanlegg med en original bassengløsning. Rundt et opplæringsbasseng på 11x8 meter snor mosjonsbassenget seg med to baner. Fra mosjonsbassenget kan man svømme ut i utebassenget på 5x5 meter. Stupebasseng, bølgebasseng med bredsklie, strømkanal, og barnebasseng. Butikk med badetøy og kafé.

Mosjonsbassenget er 50 meter langt langs veggen på innerste bane mot opplæringsbassenget, og 75 meter langt ytterveggen på ytterste bane. Stupebassenget har stupetårn på 5 meter, og sviktbrett på 2,5 og 1,0 meter. Opplæringsbassenget har variabel dybde ned til 1,4 meter. Barnebassenget er 50 cm dypt, har vannsopp, liten sklie, skiftende lys i bunnen og temperatur 31 grader. Terapibassenget holder 34 grader og er populært blant foreldre med babyer i helgene. Utebassenget har temperatur på 28 grader og boblebenk.

Det er to sklier som ser drabelige ut fra utsiden av bygget, som starter og slutter inne i hallen. "Diskosklia" har lyspunkter som gir poeng ved berøring, mens "The Black Hole" er smalere, helt mørk og går mye fortere. Anbefalt aldersgrense i begge alene er 8 år. Barn under 10 år skal være i følge med en badende voksen (fylt 16 år).

Våren / sommeren 2023 åpner et tilbygge til svømmehallen med et 25-meters konkurransebasseng.

Arrangementer hos Nordlandsbadet

Denne aktiviteten har ingen kommende arrangementer.