Nordlandsbadet

Nordlandsbadet er et moderne badeanlegg med en original bassengløsning. Rundt et opplæringsbasseng på 11x8 meter snor mosjonsbassenget seg med to baner. Fra mosjonsbassenget kan man svømme ut i utebassenget på 5x5 meter. Stupebasseng, bølgebasseng med bredsklie, strømkanal, og barnebasseng. Barn under 10 år skal være i følge med en badende voksen (fylt 16 år). Butikk med badetøy og kafé.

Mosjonsbassenget er 50 meter langt langs veggen på innerste bane mot opplærings-bassenget, og 75 meter langt ytterveggen på ytterste bane. Stupebassenget har stupetårn på 5 meter, og sviktbrett på 2,5 og 1,0 meter. Opplærings-bassenget har variabel dybde ned til 1,4 meter. Barnebassenget er 50 cm dypt, har vannsopp, liten sklie, skiftende lys i bunnen og temperatur 31 grader. Terapibassenget holder 34 grader og er populært blant foreldre med babyer i helgene. Utebassenget har temperatur på 28 grader og boblebenk.

De to skliene som ser drabelige ut fra utsiden av bygget, som starter og slutter inne i hallen, er stengt fra andre halvår 2022. Nye sklier monteres i løpet av 1. halvår 2023.

Sommeren 2023 åpner et tilbygg til svømmehallen med et 25-meters konkurransebasseng.

Arrangementer hos Nordlandsbadet

Denne aktiviteten har ingen kommende arrangementer.