Ringve botaniske hage

Den botaniske hagen på Ringve er et lite eventyr, hele 130 dekar med en skjønn blanding av kultiverte parkområder og mer viltvoksende natur. Midt i hagen ligger gården Ringve med historie tilbake til 1600-tallet. Gården er siden 1952 hjemsted for Ringve Musikkmuseum, Norges nasjonale museum for musikk og musikkinstrumenter. Gården er også sjøhelten Tordenskiolds barndomshjem, så man kan forestille seg ham som liten gutt løpe rundt og leke i parken..... I den botaniske hagen er det flere bord og benker, tilbring dagen på museet og i hagen!

Ringve botaniske hage er inndelt i seks hovedavdelinger med hver sine karakteristika. Den nest største av de seks hovedavdelingene er den gamle landskapsparken i engelsk stil fra 1850-tallet som er anlagt på sørsiden av Ringve gård. Siden den botaniske hagen ligger på en høyde, går parken ganske bratt nedover. Den er forbundet med hovedbygningen på gården med en anselig steintrapp. Parken domineres av store løvtrær, som bøk, lind, alm, hestekastanje og platanlønn, og har et nettverk av slyngende stier. Rundt gårdshusene er det prydbeder med de flotteste farger!

Den største avdelingen i hagen er Arboretet, en samling med busker og skogdannende trær som alle er hjemmehørende på den nordlige halvkule. Dammen midt i anlegget forestiller Nordishavet. Trærne og buskene rundt dammen er plassert som de representerer de forskjellige områdene på den nordlige halvkule. En vandretur rundt dammen går derfor fra kontinent til kontinent, og fra skogtype til skogtype. I alt er det ca 120 arter av trær og busker i Arboretet.

De øvrige hovedavdelingene er Plantesystemet og de mindre områdene Gamlehagen, Primulahagen og Renessansehagen.

Plantesystemet viser planterikets slektskapsforhold og utviklingehistorie. Området er formet som en labyrint hvor ca 1000 forskjellige arter er fordelt på ca 50 større og mindre "rom", som er avgrenset med alperipshekk. Hvert rom består av nært beslektede arter, og mellom rommene er det åpninger og passasjer som viser slektskapsforholdet mellom artene. Det labyrint-lignende anlegget blir dermed artenes slektstre!

Gamlehagen er en samling tradisjonelle hageplanter fra Midt-Norge, og Primulahagen viser arter og sorter i den store planteslekten Primula. Renessansehagen er spesiell, det er en urtehage som har form og planteinnhold slik det ble anbefalt i Norges første hagebok fra 1694!

Hagen ble opprettet som universitetshage i 1973, og er del av NTNU Vitenskapsmuseet. Plantene i hagen brukes til forskning, undervisning og bevaring av truede arter. Og som et vakkert skue for besøkende. På hagens hjemmeside kan det for flere av avdelingene lastes ned en brosjyre med beskrivelse av området.

Arrangementer hos Ringve botaniske hage

11:00
18
Jun
2023

Åpen dag i Ringve botaniske hage

Det blir stands, plantesalg, kafé, natursti m.m. Kl 13.00: Lær mer om kassedyrking i den urbane hagen! Dagen passer for alle, også de minste. Gratis.