Ringve botaniske hage

Den botaniske hagen på Ringve er et lite eventyr, hele 130 dekar med en skjønn blanding av kultiverte parkområder og mer viltvoksende natur. Hagen omkranser lystgården Ringve med bygninger fra 1700-, 1800- og 1900-årene. Storgårdshagen fra 1800-tallet er en del av anlegget. Ringve gård er siden 1952 hjemsted for Ringve Musikkmuseum, Norges nasjonale museum for musikk og musikkinstrumenter. Gården er også sjøhelten Tordenskiolds barndomshjem, så man kan forestille seg ham som liten gutt løpe rundt og leke i parken..... I hagen er det flere bord og benker, tilbring dagen på museet og i hagen!

Hagen er inndelt i seks avdelinger, med arboretet som den største, en samling med busker og skogdannende trær som alle er hjemmehørende på den nordlige halvkule. I midten av arboretet er en liten sjø. Det gamle parkanlegget i engelsk landskapsstil er den nest største avdelingen, beliggende inntil lystgården langs hele den ene siden av bygningene. Inn mot husene er det prydbedene som gjør seg gjeldende. Arboretet og parken er velegnet for natur- og friluftsopplevelser, nyte og oppleve.

De mer utforskende avdelingene er Plantesystemet, også kalt Blomsterlabyrinten, og de mindre områdene Gamlehagen, Primulahagen og Renessansehagen. De fleste av hagens 2000 forskjellige planteslag finnes i Plantesystemet. Området er formet som en labyrint med ca 50 større og mindre "rom", som er avgrenset med alperipshekk. Hvert rom består av samme eller nært beslektede arter, og mellom rommene er det åpninger og passasjer som viser slektskapsforholdet mellom artene. Labyrinten blir dermed artenes slektstre!

Området ble opprettet som universitetshage i 1973, og drives gjennom NTNU Vitenskapsmuseet. Plantene i hagen brukes til forskning, undervisning og bevaring av truede arter. Og som et vakkert skue for besøkende.

Arrangementer hos Ringve botaniske hage

Denne aktiviteten har ingen kommende arrangementer.