Ringve botaniske hage

Den botaniske hagen er stor, hele 130 dekar, og ligger naturskjønt på en høyde på Lade-halvøya. Hagen omkranser lystgården Ringve med bygninger fra 1700-, 1800- og 1900-årene, og storgårdshagen fra 1800-tallet er en del av anlegget. Ringve gård er siden 1952 hjemsted for Ringve Musikkmuseum, Norges nasjonale museum for musikk og musikkinstrumenter. Gården er også sjøhelten Tordenskiolds barndomshjem, så man kan forestille seg ham som liten gutt løpe rundt og leke i parkanlegget..... I hagen er det flere bord og benker, tilbring dagen på museet og i hagen!

Hagen er inndelt i seks avdelinger, med arboretet som den største, en samling med busker og skogdannende trær som alle er hjemmehørende på den nordlige halvkule. I midten av arboretet er en sjø. Det gamle parkanlegget i engelsk landskapsstil er den nest største avdelingen, beliggende inntil lystgården langs hele den ene siden av bygningene. Inn mot husene er det prydbedene som gjør seg gjeldende. Arboretet og parken er velegnet for natur- og friluftsopplevelser, nyte og oppleve.

De mer utforskende avdelingene er Plantesystemet, opså kalt Blomsterlabyrinten, og de mindre områdene Gamlehagen, Primulahagen og Renessansehagen. De fleste av hagens 2000 forskjellige planteslag finnes i Plantesystemet. Området er formet som en labyrint med ca 50 større og mindre "rom", som er avgrenset med alperipshekk. Hvert rom består av samme eller nært beslektede arter, og mellom rommene er det åpninger og passasjer som viser slektskapsforholdet mellom artene. Labyrinten blir dermed artenes slektstre!

Området ble opprettet som universitetshage i 1973, og drives gjennom NTNU Vitenskapsmuseet. Plantene i hagen brukes til forskning, undervisning og bevaring av truede arter. Og som et vakkert skue for besøkende.

Arrangementer hos Ringve botaniske hage

18:00
25
May
2022

Hvem bor i Ringve botaniske hages fuglekasser?

"Hjemme hos" besøk i fuglekassene med Otto Frengen. Passer godt for barn! Drop-in, ingen påmelding.

18:00
01
Jun
2022

Treskulpturene i botanisk hage

Hør om treskulpturene av dyr som er plassert i den botaniske hagen der de lever i virkeligheten, og om deres levende slektninger. Passer godt for barn. Drop-in, ingen påmelding.