Robert Colletts hus - Naturhistorisk museum

Robert Colletts hus, Waldemar C Brøggers hus, og Klimahuset ligger i Botanisk hage, som sammen med denne utgjør Naturhistorisk museum på Tøyen. Robert Collets hus, som er et zoologisk museum, utstiller en del av Naturvitenskapelig museums zoologiske samlinger for publikum. Atskillig flere gjenstander ligger i magasinene, dels for oppbevaring, dels for forskningsformål.

De faste utstillingene i Robert Colletts hus viser norske og utenlandske dyr. Norske dyr er samlet i Norske sal og Svalbardsalen. I Norske sal er dyrene, fra organismer på havets bunn, til dyr og fugler på høyfjellet, plassert i typiske miljøer, som de lever i. I Svalbardsalen får man et innblikk i dyrelivet i arktiske strøk. Her vises også tidvise midlertidige utstillinger.

I Verdens dyr utstillingen er det 23 montre som viser typiske representanter fra syv ulike biogeografiske regioner: Sør-Amerika med jaguar, maursluker, beltedyr m. fl., Antarktis med pingviner, Australia med kenguru, nebbdyr, en utdødd pungulv m. fl., den Etiopiske og Afrotropiske regionen med løve, geopard, sjimpanse, struts m. fl., Orienten (Asia) med orangutang, slanger (!), tuger m. fl., Nord-Amerika med bison, klapperslange (!), prærieulv, snøgeit m. fl., og sørlige dyr fra vår egen region, som supplerer utstillingene i Norske sal, som pinnsvin, villsvin og andre kjente arter.

Utstillingen Livets tre, som er en del av Verdens dyr, forteller historien om livet på jorda, og hvordan det har utviklet seg. Ved hjelp av den nyeste forskningen, og for første gang i Norge, kan man møte livaktige rekonstruksjoner av flere av våre egne og andre dyrs utdødde forfedre.

Våren 2022 blir den populære Tyrannosaurus rexen "Stan" igjen utstilt i Robert Collets hus, som del av en ny utstilling med gjenstander fra Waldemar C Brøgger hus (geologisk museum), som er under ombygging, og stengt i flere år.

Arrangementer hos Robert Colletts hus - Naturhistorisk museum

Denne aktiviteten har ingen kommende arrangementer.