Naturhistorisk museum - Robert Colletts hus

Utstillingene om norske og utenlandske dyr finner man i Norske sal og Svalbardsalen. I Norske sal er dyrene, fra organismer på havets bunn, til dyr og fugler på høyfjellet, plassert i de miljøene de lever i. I Svalbardsalen får man et innblikk i dyrelivet i arktiske strøk.
I Dyregeografisk sal er det utstilt dyr fra hele verden etter geografiske regioner. Utstillingen Livets tre forteller historien om livet på jorda, og hvordan det har utviklet seg. Ved hjelp av den nyeste forskningen, og for første gang i Norge, kan man møte livaktige rekonstruksjoner av flere av våre egne og andre dyrs utdødde forfedre. Det er også temporære utstillinger
Våren 2022 blir den populære Tyrannosaurus rexen "Stan" igjen utstilt i Robert Collets hus, som del av en ny utstilling med gjenstander fra geologisk museum, som er under ombygging
Robert Colletts hus (Zoologisk museum), Waldemar C Brøggers hus (geologisk museum, stengt), Klimahuset og Botanisk hage utgjør Naturhistorisk museum på Tøyen

Arrangementer hos Naturhistorisk museum - Robert Colletts hus

Denne aktiviteten har ingen kommende arrangementer