Bogstad Gård

Bogstad Gård er en historisk herregård ved Bogstadvannet. Omvisninger i hovedbygningen. Parken er åpen alle dager hele året. Lekerom, museumsbutikk og kafé.

Bogstad Gård, den store gule hovedbygningen med svart teglsteinstak, og lysthus ved vannet, sett ute fra Bogstadvannet

Dagfinn Rasmussen, Riksantikvaren, CC-BY-4.0

Uthusfløyen på Bogstad gård sett fra hovedbygningen en solskinnsdag

Helge Høifødt, CC-BY-SA-4.0

Parken på Bogstad gård, med vannet i bakgrunnen, sett fra 2. etasje i hovedbygningen en solskinnsdag

Helge Høifødt, CC-BY-SA-4.0

Bogstad Gård, den store gule hovedbygningen med svart teglsteinstak, og lysthus ved vannet, sett ute fra Bogstadvannet

Dagfinn Rasmussen, Riksantikvaren, CC-BY-4.0

Det er ingen aktive kampanjer for denne aktiviteten.

Herregården ved Bogstadvannet er et historisk museum og kulturminne som formidler innsikt i norsk adels- og landbrukshistorie fra 1700-tallet og fremover. Gården var hjemmet til Peder Anker (1749-1824), Norges første statsminister, og er kjent for sitt godt bevarte hovedhus med autentiske interiører og møbler. Eiendommen var eiet av Anker-slekten frem til 1955. Omvisninger i hovedbygningen en eller flere ganger om dagen.  Lekerom med byggeklosser, bøker og dukkehus. Kunstgalleri, museumsbutikk og kafé.

Se hva som skjer på Bogstad Gård.

Området rundt gården omfatter en 1700-talls park på 130 dekar, vakkert beliggende ned til Bogstadvannet. Det er en av Norges eldste landskapsparker, og den eneste i Norge som har bevart stilen mer eller mindre kontinuerlig. I parken ligger et gjenreist lysthus og et fiskehus. Parken på Bogstad ble anlagt etter utenlandske forbilder, med slyngede kanaler, karpedammer, andedam, vannkaskader og broer. Det ble også plantet utenlandske trær og planter. Natur var også kultur.

En av intensjonene med restaureringen av parken, som startet i 2003, har vært å gjenskape den frihetstrangen som denne type parker var uttrykk for under opplysningstiden; mennesket skulle i tettere kontakt med naturen. Føler dere firhetstrangen når dere går i parken?

Til inspirasjon er det oppslagstavler plassert rundt i parken med fotografier fra en av godseierne på Bogstad. Bildene viser parklivets gleder på Bogstad i første halvdel av 1900-tallet! For barna er det håndmalte og håndlagde lekestokker av trær, som er hugget i parken, og enkelte andre utendørs aktiviteter. Store grøntområder til lek og avslapning om sommeren. Skøyter på Bogstadvannet om vinteren når isen fryser.

Områdene rundt Bogstad ble brukt til gårdsdrift, som i noen grad opprettholdes fortsatt. Det er Bymiljøetaten i Oslo kommune som ivaretar driften, som også skal medvirke til å bevare det gamle kulturlandskapet i Sørkedalen. Det er åpent fjøs fra høst til vår med tilrettelagte besøk for barnehager og skoler så vel som private.

Pris omvisning:
Barn / ungdom under 18 år gratis
Voksen kr 140

Det er ikke oppgitt prisinformasjon for denne aktiviteten.
Denne aktiviteten er Gratis

Museumsbutikk, kafé og temporære utstillinger i butikksområde:

Tirsdag til fredag. 12:00-16:00

Lørdag og søndag: 11.00-16.00

Hovedbygningen (kan kun besøkes i forbindelse med omvisning):

Tirsdag til torsdag: 13:00

Lørdag og søndag: 13:00 (og 14:00 til og med 21/4)

Fjøset, oktober til mai:
Tirsdag til fredag: 12:00-16:00

Siste søndag i måneden: 11:00-16:00

Parken er åpen hele døgnet, hele året

Stengt mandager, 17/5 og 21/5 og 21/12 til og med 3/1

Det er ikke oppgitt åpningstider for denne aktiviteten.

Arrangementer Bogstad Gård

Det er ingen kommende arrangementer for denne aktiviteten.

Flere aktiviteter for barn i Oslo