Mjøssamlingene på Minne

Mjøsas eget sjøfartsmuseum! Museet viser det gamle sjøfartsmiljøet på stedet, med pakkhus fra 1801 og skipperbolig fra 1847. Utstillinger om Mjøsas flomhistorie, tømmerfløting og båttrafikk. I pakkhuset på Minne stasjon er det samlet 25 mindre mjøsbåter. Slippen på Minne er Mjøsas siste operative båtslipp. Norges første skip med jernskrog, D/S Jernbarden, ble bygget på slippen. Minnesund er fra gammelt av et trafikknutepunkt på Mjøsa, derfor fortelles historien om båt og frakt på Mjøsa her!
 

Arrangementer hos Mjøssamlingene på Minne

Denne aktiviteten har ingen kommende arrangementer.