Mikaelshulen

Mikaelshulen ligger på østsiden av Nordsjø i Telemark. Den er ca 20 meter dyp, med en åpning på nesten 5 meter, men høyere innvendig. Hulen er tilgjengelig fra båt og på merket sti fra p-plass. Google Maps har avmerket Mikaelshulen parkeringsplass på Omdalsvegen.

Hule fotografert innenfra med vann i bakgrunnen og en person i silhuett i åpningen

Illustrasjonsbilde

Hule fotografert innenfra med vann i bakgrunnen og en person i silhuett i åpningen

Illustrasjonsbilde

Det er ingen aktive kampanjer for denne aktiviteten.

Mikaelshulen ligger på østsiden av Nordsjø i Telemark. Navnet refererer til erkeengelen Mikael, siden hulen opp gjennom historien har fungert som kirke i flere perioder. Hulen er ca 20 meter dyp, med en åpning på nesten 5 meter, men høyere innvendig. Den er godt synlig fra vannet. NB: siste delen av oppstigningen til hula er bratt og usikret.

Hulen er tilgjengelig fra båt og på merket sti fra p-plass. Google maps har avmerket Mikaelshulen parkeringsplass på Omdalsvegen. Huleåpningen ligger ca 30 meter opp fra vannet.

Det er ikke oppgitt prisinformasjon for denne aktiviteten.
Denne aktiviteten er Gratis

Aktiviteten er åpen hele døgnet hele året (friluftsområde)

Det er ikke oppgitt åpningstider for denne aktiviteten.

Arrangementer Mikaelshulen

Det er ingen kommende arrangementer for denne aktiviteten.

Flere aktiviteter for barn i Skien