Leangen Kunstisbane

Kunstisbanen består av en hurtigløpsbane som omkranser isflaten for annen skøyting på indre bane. Ishockeykølle og -puck kan benyttes med forsiktighet på indre bane. Kunstisbanen er åpen for publikum til bestemte tider tirsdag til fredag og i helgene. Tidene kan utgå eller endres grunnet arrangementer.

Se oversikt over åpningstider for publikumsskøyting på Leangen Kunstisbane.

Andre publikumsåpne isflater er Dalsgård Ishall (lørdag, forutsatt at det ikke er andre arrangementer), naturisbaner spredt over hele kommunen, og som vedlikeholdes av etaten for Idrett, park og friluftsliv i Trondheim.

Se oversikt over skøytebaner i Trondheim kommune.

Arrangementer hos Leangen Kunstisbane

Denne aktiviteten har ingen kommende arrangementer.