Leangen Kunstisbane

Leangen Kunstisbane består av en hurtigløpsbane som omkranser isflaten for annen skøyting på indre bane. Banen er åpen for publikum til bestemte tider tirsdag til fredag og i helgene.

Skøyteflaten på Leangen Kunstisbane fotografert i skumringen med snø rundt banen og høye sterke lyskastere mot en blågrå himmel

Stein Langørgen, CC-BY-SA 4.0

Skøyteflaten på Leangen Kunstisbane fotografert i skumringen med snø rundt banen og høye sterke lyskastere mot en blågrå himmel

Stein Langørgen, CC-BY-SA 4.0

Det er ingen aktive kampanjer for denne aktiviteten.

Kunstisbanen består av en hurtigløpsbane som omkranser isflaten for annen skøyting på indre bane. Ishockeykølle og -puck kan benyttes med forsiktighet på indre bane. Kunstisbanen er åpen for publikum til bestemte tider tirsdag til fredag og i helgene. Tidene kan utgå eller endres grunnet arrangementer.

Se oversikt over åpningstider for publikumsskøyting på Leangen Kunstisbane.

Andre publikumsåpne isflater er Dalsgård Ishall (lørdag, forutsatt at det ikke er andre arrangementer), naturisbaner spredt over hele kommunen, og som vedlikeholdes av etaten for Idrett, park og friluftsliv i Trondheim.

Se oversikt over skøytebaner i Trondheim kommune.

Det er ikke oppgitt prisinformasjon for denne aktiviteten.
Denne aktiviteten er Gratis

Kunstisbanen, 1/11 - ca 10/3, publikumstider:

Tirsdag og torsdag: 11:15-16:00

Onsdag og fredag: 10:00-16:00

Lørdag: 10:00-21:00

Søndag: 12:00-22:00

Sesongstart og sesongslutt er væravhengig da kunstisproduksjonen kun er mulig under en viss temperatur

Publikumstiden i helgene kan endres/utgå grunnet arrangementer

Ved større snøfall kan det skje at banen må holdes stengt grunnet snørydding og ispreparering, i så fall informeres det om dette på facebooksiden

Det er ikke oppgitt åpningstider for denne aktiviteten.

Arrangementer Leangen Kunstisbane

Det er ingen kommende arrangementer for denne aktiviteten.

Flere aktiviteter for barn i Trondheim