KODE - Bergens Kunstmuseum

KODE 4 bygges om, og kunstmuseet for barn og KunstLab aktivitetene er dermed husløse inntil videre. Aktivitetene mot barn og unge er inntil videre verkstedsaktiviteter i helgene i KODE 1, audioguide for barn, og aktivitetshefter for barna i noen av utstillingene. Kafé.

I KODE 3, også kjent som Rasmus Meyers samlinger, følger barna hunden Charlies kunstreise gjennom museet. På veien møter han mange av vennene sine som forteller morsomme historier. Barna får utdelt et kart av resepsjonisten, og følger hunde-fotspor på kartet for å finne bildene. Første post er i Blumenthalrommet. Bildene har sensorer markert med en hundepote. Audioguiden passer best for barn 4-8 år.

Museet har aktivitetshefter for barn og familier i flere av utstillingene, med små oppgaver. Oppgavene gjør det mer spennende og inspirerende for barna å gå rundt i utstillingene. 

KunstLab er tittelen på museums-sammenslutningen KODEs aktiviteter mot barn og unge, som holdt til i KODE 4. Det omfattet en stor utstilling som var satt sammen kun med tanke på denne målgruppen, flere verksteder og ikke minst et laboratorium, hvor man kunne utforske kunstvitenskap gjennom lek og eksperimenter. KODE 4 er under ombygning, men KunstLab kommer tilbake i en eller annen form når ombygningen er ferdig.

Arrangementer hos KODE - Bergens Kunstmuseum

Denne aktiviteten har ingen kommende arrangementer.