Kjøsterudjuvet

Kjøsterudjuvet, ikke langt fra Drammen Skisenter, er en spektakulær tur i et elveløp, opp til 50 meter under bakkenivå, ca 1300 meter langt og med en høydeforskjell på 250 meter. Fin opplevelse for aktive familier med godt fottøy når vannstanden i juvet er lav.

 Kjøsterudjuvet, vannfall ned juvet
 Kjøsterudjuvet, vannfall ned juvet
Det er ingen aktive kampanjer for denne aktiviteten.

Turen opp selve Kjøsterudjuvet anbefales kun for aktive familier med litt større, turvante barn. Et mindre krevende, men like bratt alternativ er å gå på sti ved siden av juvet og kikke ned, i stedet for opp. Høydeforskjellen mellom bunnen og toppen er ca 250 meter, og lengden ca 1300 meter. Velger man å gå opp i selve juvet får man en spektakulær opplevelse. Veggene på hver side er opp til 50 meter høye, og med en avstand på 8 til 15 meter! Underlaget skifter mellom store steiner og glattskurt fjell, så godt fottøy er en forutsetning for en god opplevelse. Det anbefales å bruke hjelm.

Det anbefales ikke å klatre juvet ved stor vannføring, f. eks. i snøsmeltingen. Det øker risikoen for å miste taket, og det er risiko for steinsprang og nedfall av stein. Drammen kommune skriver: "Kjøsterudjuvet er generelt rasutsatt, da det går små steinsprang i i juvet hvert år. Sannsynligheten for steinsprang er størst på våren, høsten og når det er mye nedbør. Mye nedbør gir også mye vann i Kjøsterudbekken, som igjen gjør det vanskelig å ferdes i juvet." For å bedre sikkerheten er det lagt ut stige som er boltet fast i fjellet i de vanskeligste passasjene.

På toppen av juvet ligger Gamledammen, som vannet i juvet komer fra. Flott lite vann der man kan nyte et bade eller slappe av med medbrakt niste. Dammen ligger rett overfor Drammen Skisenters heis trasse, og skisenterets sommerområde er den enkleste veien ned. Der kan man også parkere.

Det er ikke oppgitt prisinformasjon for denne aktiviteten.
Denne aktiviteten er Gratis

Åpent hele døgnet, hele året

Det er ikke oppgitt åpningstider for denne aktiviteten.

Arrangementer Kjøsterudjuvet

Det er ingen kommende arrangementer for denne aktiviteten.

Flere aktiviteter for barn i Drammen