Berger museum og Fossekleiva kultursenter

Berger er et av Norges best bevarte industrisamfunn. Museet formidler tekstilindustri-historien med utgangspunkt i Berger og Fossekleiva kultursenter, som holder til i felles lokaler. Arbeider- og funksjonærboliger, kirke mm. Hvert år arrangeres en figurteaterfestival på høsten. Kafé og souvenirbutikk.

Berger og Fossekleven var to tekstilindustri-fabrikker i Svelvik kommune i Vestfold som var i drift i perioden 1881-2002. Begge ligger ved vassdraget. Arbeiderboligene som de ansatte bodde i, beliggende i Fossekleiva og Torbjørnshaugen, er intakte. Det gjelder også funksjonærboligene, bortsett fra en som måtte vike for den nye hovedveien. Kirken fra 1895, gamlehjemmet, sykestua med flere hus er også minner fra industrisamfunnet. Skolen er gjenreist, og selv om den i dag benyttes som bolig kompletterer den de øvrige bygningene. Brygga skal også bygges opp igjen.

Berger museum og Fossekleiva kultursenter holder i dag til i felles lokaler og har et nært samarbeid. I utstillingslokalene i kultursenteret kan man se mange gjenstander fra tekstilproduksjonen, blant annet de populære og suksessrike Berger-pleddene. I oktober hvert år arrangeres en figurteaterfestival i kultursenteret.

Arrangementer hos Berger museum og Fossekleiva kultursenter

Denne aktiviteten har ingen kommende arrangementer.