Berger museum

Berger museum og Fossekleiva kultursenter formidler tekstilindustri-historien på Berger med utgangspunkt i Berger og Fossekleven tekstilindustri-fabrikker. Berger er et av Norges best bevarte industrisamfunn med mange synlige spor i området i form av bygningsmasse, og en spennende gjenstandsutstilling.

Et kompakt toetasjers eldre murhus, i dag Fossekleiva kultursenter

Leif Anker, Riksantikvaren, CC-BY

Et kompakt toetasjers eldre murhus, i dag Fossekleiva kultursenter

Leif Anker, Riksantikvaren, CC-BY

Det er ingen aktive kampanjer for denne aktiviteten.

Berger museum, i samdrift med Fossekleiva kultursenter, byr på kunst- og kulturopplevelser i et av landets best bevarte industrisamfunn. Grunnlaget for samfunnet var de to tekstilfabrikkene Fossekleven og Berger, som lå ved samme vassdrag. Museet og kultursenteret ligger begge i lokalene til det som var Fossekleven Fabrikk, fabrikken Berger ligger lenger ned i vassdraget.

Se arrangementer ved Fossekleiva kultursenter og Berger museum.

Berger Museum dokumenterer og formidler industrihistorien i området, med særlig vekt på tekstilproduksjonens utvikling og betydning for lokalsamfunnet. Utstillingene viser både den sosiale historien til de som arbeidet i fabrikkene og den teknologiske utviklingen innen tekstilproduksjon. Blant gjenstandene er en unik samling av det suksessrike Bergerpleddet, og en stor vev som er istandsatt og kjører enkelte dager.

Fossekleiva Kultursenter er orientert mot samtidskunst og kulturelle arrangementer, som kunstutstillinger, verksteder, konserter, og teaterforestillinger. Senteret har som mål å være et levende møtested for kunstnere, lokalsamfunnet og besøkende. Kafé. Foran bygningene ligger en stor dam som vannløpet under fabrikken munner ut i. Vannløpet fortsetter fra enden av dammen til Berger-fabrikken og videre ut i Drammensfjorden.

Gjennom året er det diverse aktiviteter rettet mot barn, blant annet kreative verksteder som "Vinterferiemoro på Berger", og "Fossekleiva for kids" på søndager om sommeren, hvor barn kan lage figurer i ull.

Historien om Berger er historien om et industrisamfunn bygget fra bunnen. Det startet i 1881 med Berger Fabrikk, mens Fossekleven Fabrikk ble anlagt i 1889. De var begge tekstilfabrikker, lå ved samme vassdraget, var eiet av hver sin bror Jebsen, og fikk oppstarten finansiert av deres far. Som hadde kjøpt den nærliggende Berger gård, og som fortsatt er i familiens eie!

Med kunnskap og tilstrekkelig finansiering ble samfunnet skapt. Arbeidere og funksjonærer med kunnskap om tekstilproduksjon ble hentet til Berger. Og de ble der og jobbet på fabrikken, generasjon etter generasjon, inntil driften opphørte. Først på Fossekleven i 1965, så på Berger i 2002. Siden 1901 hadde fabrikkene hatt samme Jebsen-familie som eier, og i 1936 var de slått sammen til et firma.

På det meste arbeidet 250-300 mennesker på fabrikkene, mens livet til godt over 1000 innbyggere var knyttet til tekstilproduksjonen. Selv om fabrikkene er nedlagt er industrisamfunnet synlig: foruten fabrikksbygningene kan man se arbeider- og funksjonærboligene, gamlehjemmet, sykestua, og Berger kirke fra 1895. Den hørte til familien på Berge gård helt til 1970. Skolen er også bygget opp igjen, selv om den i dag ikke er et museum.

Alle fire generasjoner Jebsen som har eiet og drevet Berger og Fossekleven fabrikker har bidratt økonomisk til forenings-, idretts- og musikk-livet i Berger. Det var en kombinasjon av filantropi og økonomi, en dyktig arbeider tok det mange år å lære opp. Det var viktig for Jebsene at arbeiderne hadde det så godt på Berger slik at de ble værende.

Les mer om den utrolige historien på Wikipedia.

Berger museum og utstillinger i Fossekleiva kultursenter:
Barn 0-6 år gratis
Barn (7-17 år) kr 50
Voksen kr 70
Familie (2 voksne + barn) kr 190

Salg av årskort og naboskapskort

Det er ikke oppgitt prisinformasjon for denne aktiviteten.
Denne aktiviteten er Gratis

21/1 - 8/6: søndag 12:00-16:00

15/6 - 11/8: tirsdag til søndag 11:00-16:00

18/8 - 24/11: søndag 12:00-16:00

Torsdager i perioden 25/1 - 16/5 er museet og kultursenteret også åpent 18:00-20:00

Søndager om sommeren er det aktiviteter for barn, "Fossekleiva for Kids"

Stengt 17/5 og Kr. Himmelfartsdag

Det er ikke oppgitt åpningstider for denne aktiviteten.

Arrangementer på Berger museum

Det er ingen kommende arrangementer for denne aktiviteten.

Flere aktiviteter for barn i Drammen