Drammens Museum

Drammens Museum har utstillinger for alle aldre, familiearrangementer og kunstklubb for barn 5-12 år.

 Hovedbygningen på Drammens Museum

"Drammen's museum" by Kenfar is licensed under CC BY-NC 2.0

Luftfoto av museumsparken i Drammen og Drammens Museum

TigerfraMars, CC-BY-SA-4.0

 Hovedbygningen på Drammens Museum

"Drammen's museum" by Kenfar is licensed under CC BY-NC 2.0

Det er ingen aktive kampanjer for denne aktiviteten.

Den majestetiske museumsbygningen fra 1930 ligger i den ene enden av en historisk hageanlegg som ble anlagt rundt Marienlyst gård, bygget rundt 1770. Gården ligger der fortsatt og hører inn under museet. Andre bygninger i parken er Lychepaviljongen fra 1990 og det lille friluftsmuseet Hallingtunet, med prydeng og slåtteng. Museet omfatter også de to største bevarte lystgårdene i Drammen, Austad gård og Gulskogen gård.

Se arrangementer på Drammens Museum.

De faste utstillingene og gjenstandssamlingen vises i museumsbygningen. Utstillingene "1900-tallet! Gjenstander for det moderne livet" og "Gjenstander for livet" viser henholdsvis utviklingen i kunsthåndverk, kunstindustri og industriell design fra slutten av 1800-tallet og frem til vår egen tid, og 1700-tallets interiør i bondesamfunnet sammenlignet med borgerskapets byinteriør fra samme tid. "Glimmer og gavn" viser praktstykker fra borgerhjemmet omkring 1900. 

Andre utstillinger er en samling med Nøstetangen-glass, en unik glasskulptur av den amerikanske kunstneren Dale Chihuly, og en samling "Scandinavian Design" fra 1930-årene til ca 1960. Samlingen "Det Faste Galleriet" viser norsk malerkunst fra J.C. Dahl til i dag. Ti fargesatte kabinetter med hvert sitt kunsthistoriske miljø. Det er mange visuelt spennende utstillinger, som også engasjerer de minste. Uteaktiviteter for barna om sommeren!

I Lychepaviljongen ligger Galleriet, det er skiftende utstillinger og kafé. Ved paviljongen er det anlagt en japansk hage. Flott belysning gjør den attraktiv for publikum også i mørketiden. Friluftsmuseet Hallingtunet består av fem laftede bygninger, noen med faste utstillinger. Om sommeren er noen av husene åpne, blant annet med faste utstillinger som formidler det gamle jordbrukssamfunnet.

Barnas Kunstklubb arrangerer spesialomvisninger og verksted for barn i alderen 5-12 år 8 søndager i året. De voksne som følger barna, får gratis entré til utstillingene på museet.

Barn under 18 år gratis
Voksen kr 120

Gratis adgang lørdager

Samme priser (ikke samme billett) gjelder for besøk i hovedhuset på Gulskogen gård

Det er ikke oppgitt prisinformasjon for denne aktiviteten.
Denne aktiviteten er Gratis

Åpningstider Museumsbygningen og Lychepaviljongen:

Mandag til fredag: 11:00-15:00 (onsdag 18:00)

Lørdag og søndag: 11:00-16:00

Gulskogen gård og husene på Hallingtunet har sommeråpent

Det er ikke oppgitt åpningstider for denne aktiviteten.

Arrangementer Drammens Museum

Det er ingen kommende arrangementer for denne aktiviteten.

Flere aktiviteter for barn i Drammen