Hordamuseet - friluftsmuseum

Friluftsmuseet innerst i Fanafjorden har mange gamle hus som er hentet fra Nord- og Midthordland.  Klyngetun og rekketun som vitner om levesett i eldre tider, om byggeskikk, håndverk og kunnskap utviklet gjennom hundrevis av år. I en av hovedbygningene er det faste og skiftende utstillinger med forskjellige temaer. Båthallen viser hvor viktig båten har vært for folk ved kysten. På museumsområdet er det tydelige spor etter tidligere bosetting, blant annet gravhauger, en stor steinsirkel, og et 34 meter langt naust fra romertiden. Kafé.

I hovedbygningen på Hordamuseet er det fire faste utstillinger: "Fiskarbonden" - en fortelling om den tradisjonelle levemåten i kyst- og fjordstrøkene i Hordaland, "Vegen" - en fortelling om en bygdevei 1860-1940, om bygging, vedlikehold og bruk (en utstilling fra Norsk Vegmuseum)", og billedteppeserien "Åsmund Frægdagjeva", ti store billedtepper med motiver fra en gammel folkevise.

Arrangementer hos Hordamuseet - friluftsmuseum

Denne aktiviteten har ingen kommende arrangementer.