Håkonshallen

Håkonshallen og Rosenkrantztårnet er to av de mest kjente middelalderbygninger i Norge. Begge bygningene ligger på området til Bergenhus festning, en av de eldste bevarte festningene i Norge.

Den ene langsiden på Håkonshallen, en stor steinbygning med steilt svart tak og spisse gavler

Reading Tom, CC-BY-2.0

Festsalen i Håkonshallen med et stort vindu i kortveggen og et repos med flere stoler med oransje trekk under vinduet

Bahnfrend, CC-BY-SA-4.0

Kortsiden og gavlen på Håkonshallen sett fra parken i Bergenhus festning

Palickap, CC-BY-SA-4.0

Den ene langsiden på Håkonshallen, en stor steinbygning med steilt svart tak og spisse gavler

Reading Tom, CC-BY-2.0

Det er ingen aktive kampanjer for denne aktiviteten.

Håkonshallen er den største verdslige bygning fra middelalderen som ennå står i Norge, med en imponerende festsal på 33 x 13 meter. Salen fyller nesten hele øverste etasje. Det er 17 meter opp til mønet og mange vinduer, som gir godt lysinnfall. Barna synes salen er ganske "vill"! Barn under 14 år må være i følge med en voksen. Museet anbefaler å sette av minimum 20 minutter i Håkonshallen. Se Guide til Håkonshallen.

Håkonshallen og naboseverdigheten Rosenkrantztårnet ligger begge på området til Bergenhus festning, en av de eldste bevarte festningene i Norge. I resepsjonen kan man få utlevert en festningsrebus, svarene finner man på uteområdet. Man kan også få et kart til festningsløypen med informasjon om bygninger og annet man ser når man følger løypen.
 
Se Arrangementer i Håkonshallen nederst (familiearrangementer), eller alle arrangementer på Bymuseet i Bergen.
 
Mellometasjen i Håkonshallen ble brukt av administrasjonen og kanselliet (kongens råd), og har i likhet med festsalen store vinduer. 1.etasje, som også kan betegnes kjelleren, har kun smale vindusglugger og ble sannsynligvis brukt som forrådslager. Håkonshallen ble bygget av Kong Håkon Håkonsson som kongebolig og festsal.
  
Håkonshallen og Rosenkrantztårnet forvaltes av Bymuseet i Bergen, mens Bergenhus festning, med museet og øvrige bygninger, forvaltes av Forsvarsbygg. I en av bygningene ligger Bergenhus festningsmuseum med utstillinger om festningens historie, forsvaret og 2. verdenskrig.

Håkonshallen:
Barn under 18 år gratis
Voksen kr 120

Det er ikke oppgitt prisinformasjon for denne aktiviteten.
Denne aktiviteten er Gratis

Håkonshallen:

10/1 - 31/1:
Alle dager: 10:00-14:00

1/3 - 14/5:
Alle dager: 10:00-14:00

15/5 - 19/5:
Alle dager: 10.00-16.00

16/6 - 15/9:
Alle dager: 10:00-16:00

16/9 - 30/11:
Alle dager: 10:00-14:00

Stengt 1-9/1, 1/2 - 29/2, 15/3, påsken fra og med Skjærtorsdag til og med mandag 2. påskedag, 10/4, 12/4, 15/4, 1/5, 6/5, 8/5, 17/5, 20/5 - 15/6, 1/12 - 31/12

Når Håkonshallen er stengt er Rosenkrantztårnet åpent, bortsett fra påsken, 1/5 og 17/5

Bergenhus festning: alle dager 06:00-23:00
Bergenhus festningsmuseum: alle dager 11:00-17:00

Det er ikke oppgitt åpningstider for denne aktiviteten.

Arrangementer på Håkonshallen

Det er ingen kommende arrangementer for denne aktiviteten.

Flere aktiviteter for barn i Bergen