Fysak Allaktivitetshus Åsane

Fysak Åsane, i den gamle Åsanehallen, er ett av tre multianlegg for unge i Bergen, med fokus på egenorganisert aktivitet.  I hallen er det en skatepark med en hopplinje og en street-del. Gratis utlån av skateboard, løpehjul og beskyttelsesutstyr. Det er også et turnområde, som i løpet av våren 2023 får et turngulv, og som har hoppemadrasser til hopping og tricking. Ballsone med utstyr til mange ulike typer ballspill, og gamingrom på 80m2 med 20 stasjoner og storskjermer. I 2. etasje er det bordtennisbord og fotballspill, i løpet av 2023 blir det på etasjen tilrettelagt for parkour og andre aktiviteter. Målgruppen er unge i Bergen Nord, men alle er velkommen.

De andre to anleggene er Fysak Melkeplassen, Øvre Fyllingsveien 35, 5161 Laksevåg og Fysak Slettebakken, Vilhelm Bjerknes' vei 42, 5081 Bergen.
 
Alle aldre kan bruke hallen når den er åpen. Det er ingen aldersgrense, men Fysak anbefaler at barn under 10 år har følge av en eldre / voksen. I hvert fall inntil følgepersonen vurderer at barnet er selvstendig nok, og kan forholde seg til de eldre ungdommene som bruker aktivitetshusene. Følgepersonen må også tas med i påmeldingen.
 
Skoler og barnehager:
På formiddagene (mandag til fredag i skoletiden) er det mulig for skoler, barnehager og andre grupper å bruke huset. Det er ikke mulig å reservere rom for enkeltgrupper, men for å kunne koordinere bruken med andre grupper må besøk avtales på forhånd.
 
Fysak er et gratis lavterskeltilbud for unge, så de kan drive egenorganisert aktivitet som de selv ønsker det. Noen bruker Fysak som et supplement til organisert trening eller til annen aktivitet, men flertallet av de unge som bruker hallene deltar ikke lengre på organisert aktivitet. Blant annet derfor er det viktig å ha arenaer som er tilrettelagt for egenorganiserte aktiviteter. Husene driftes av Etat for idrett i Bergen kommune.

Arrangementer hos Fysak Allaktivitetshus Åsane

Denne aktiviteten har ingen kommende arrangementer.