Besøkssenter våtmark Oslo - Lilløyplassen

Naturopplevelser og aktiviteter på Besøkssenter våtmark Oslo - Lilløyplassen hver søndag. Lær om dyre- og plantelivet i nærområdet, delta på aktiviteter eller gå tur i området. Enkel servering. Helt gratis!

To barn med insektshov i sivet ved strandkanten

Foto: Lilløyplassen

To jenter som sitter på et bord og lager fuglekasse

Foto: Lilløyplassen

En rød kortvegg bak en hekk med en grønn eng, benker og bord foran hekken

Foto: Lilløyplassen

To barn med insektshov i sivet ved strandkanten

Foto: Lilløyplassen

Det er ingen aktive kampanjer for denne aktiviteten.

Besøkssenter våtmark Oslo har to avdelinger, Østensjøvannet ved Abildsø / Manglerud, og Lilløyplassen på Fornebulandet. Den siste holder til i et hus ved den grunne bukta Storøykilen på Fornbulandet, og er åpent hver søndag. Her kan barn og voksne lære om dyre- og plantelivet i nærområdet. I senteret er det også en utstilling om våtmark. 

Servering av vafler, saft og kaffe.

I tillegg til organiserte aktiviteter er det flere selvstyrte aktiviteter, som kan benyttes i hele åpningstiden (noe væravhengig på enkelte aktiviteter):
- Fugle-aktiviteter med "fuglesekken"
- Utlån av kikkert
- Naturbingo
- Hagespillet "kollaps!" (mer kjent som jenga - væravhengig)
- Ta bilde av deg selv som en ugle eller et ekorn
- Gå som en gråhegre
- Trehuske
- Tegnekrok
- Bibliotek med naturbøker

Indre Oslofjord og Fornebu ligger i en region av Norge med høyt biologisk mangfold, og enkelte av arealene er vernet. Selv om det er en dag uten tilrettelagte aktiviteter på besøkssenteret er det et flott område å gå rundt i, og utforske dyre- og plantelivet på egen hånd.

Det er ikke oppgitt prisinformasjon for denne aktiviteten.
Denne aktiviteten er Gratis

Søndag: 12:00-15:00

Sjekk facebooksiden for tilgjengelighet og eventuelle endringer i åpent dager

Det er ikke oppgitt åpningstider for denne aktiviteten.

Arrangementer Besøkssenter våtmark Oslo - Lilløyplassen

12:00
4
08/2024
Lilløyplassen - naturlig søndag på Fornebulandet

Naturaktiviteter på Fornebulandet hver søndag

Flere aktiviteter for barn i Bærum