Bergenhus festning - Håkonshallen og Rosenkrantztårnet

Håkonshallen er den største verdslige bygning fra middelalderen som ennå står i Norge, med en imponerende festsal. Den synes også barna er ganske "vill". Rosenkrantztårnet regnes som landets viktigste renessansemonument. Via smale trapper kan man komme helt opp på taket, og en imponerende utsikt. Og ned i kjelleren, til det beryktede fangehullet .... Konstruksjonen setter fantasien i sving hos barna! Begge bygningene ligger på området til Bergenhus festning, en av de eldste bevarte festningene i Norge.

Bergenhus festning ligger sentralt i indre Bergen havn, og omfatter et stort grøntområde, herunder Kommandantens hage, flere historiske bygninger, og festningsmuseet. Museet holder til i det gamle magasinbygget på Koengen, og har fem permanente utstillinger; Bergenhus festnings historie, motstandskampen i Bergensområdet, kvinners innsats for Forsvaret, den illegale pressen 1940-45, og norske styrker i internasjonale operasjoner.

Festningen er, ved siden av Akershus festning, det viktigste festningsanlegget i landet når det gjelder bevarte bygninger og anlegg fra mange perioder. Forsvarsbygg, som har ansvaret for drift og vedlikehold av Bergenhus, har laget et interaktivt kart som viser plasseringen av bygningene på området. Historien får man når man klikker på markeringene. Det er også laget et let-og-finn hefte for barn. Utendørs er det en aktivitetsløype rundt på festningen, der barn skal finne svar på flere spørsmål. Se løypekartet, det kan lastes ned på Bymuseets hjemmeside.

Håkonshallen:
Festsalen i Håkonshallen på 33 x 13 meter fyller nesten hele øverste etasje. Det er 17 meter opp til mønet og mange vinduer som gir godt lysinnfall. Mellometasjen ble brukt av administrasjonen og kanselliet (kongens råd), og har i likhet med festsalen store vinduer. 1.etasje, som også kan betegnes kjelleren, har kun smale vindusglugger og ble sannsynligvis brukt som forrådslager. Håkonshallen ble bygget av Kong Håkon Håkonsson som kongebolig og festsal.

Rosenkrantztårnet:
Deler av Rosenkrantztårnet er fra 1270-årene, men tårnet er påbygget flere ganger som forsvarsverk og maktdemonstrasjon overfor egenrådige hanseatiske handelsmenn. I kjelleren er det et beryktet fangehull som antakelig var i bruk fra slutten av 1400-tallet til et stykke ut på 1800-tallet. I tårnet er det temporære utstillinger med temaer knyttet til Bergen og Vestlandet. I sommersesongen er det åpen kafé i kaptein-vaktmesterboligen.

Arrangementer hos Bergenhus festning - Håkonshallen og Rosenkrantztårnet

Denne aktiviteten har ingen kommende arrangementer.