Bergen Klatresenter - Laksevåg

Klatresenter hvor det er lagt vekt på at hele familien kan trives. Barnerom med buldrevegger tilpasset barn, klatrehai, klatrenett og sklie. Autobelay-vegg for barn, og egne buldreenheter tilpasset litt eldre barn, også i hovedrommet. Venterom for foresatte med glassvegg til barneaktivitetene.

Eldre barn kan buldre på bakrommet og i hovedrommet i følge med en voksen ved behov for ekstra utfordringer. Det er 13 års grense i hovedrommet i helgene. I hovedrommet er det ikke tillatt å løpe rundt, leke på tjukkas osv. Voksne følgespersoner har ansvar for at barna ikke går under voksne som buldrer, da de kan falle ned når som helst!

Alle som skal klatre må undertegne på en ansvarserklæring, som kan hentes elektronisk. Barn/unge som klatrer, selv under oppsyn av voksen, skal ha en erklæring undertegnet av en foresatt.

Arrangementer hos Bergen Klatresenter - Laksevåg

Denne aktiviteten har ingen kommende arrangementer.