Barnelørdag - Fana og Ytrebygda kulturkontor

Fana og Ytrebygda kulturkontor, og de øvrige tre kulturkontorene i Bergen, tilbyr arrangementsrekken "Barnelørdag i bydelene" om våren og høsten for aldersgruppen 3 - 10 år. Noen forestillinger er spesielt for barn 1-3 år. Arrangementene er et gratis kulturtilbud fra Bergen kommune til byens barnefamilier. Forestillingene starter kl 14.00.
 
I tillegg kommer andre kulturtilbud i bydelen for barn og barnefamilier gjennom året på de samme to scenene som barnelørdagene foregår på:

Ytrebygda kultursenter i Sandsli: Sandslivegen 98, 5254 Sandsli
Fana kulturhus på Nesttun: Østre Nesttunvegen 18, 5221 Nesttun

Arrangementer hos Barnelørdag - Fana og Ytrebygda kulturkontor

Denne aktiviteten har ingen kommende arrangementer.