Barnelørdag - Arna og Åsane kulturkontor

Arna og Åsane kulturkontor, og de øvrige tre kulturkontorene i Bergen, tilbyr arrangementsrekken "Barnelørdag i bydelene" om våren og høsten for aldersgruppen 3 - 10 år. Noen forestillinger er spesielt for barn 1-3 år. Arrangementene er et gratis kulturtilbud fra Bergen kommune til byens barnefamilier. Forestillingene starter kl 14.00.

I tillegg kommer andre kulturtilbud i bydelen for barn og barnefamilier gjennom året på de samme tre scenene som barnelørdagene foregår på:

Arna Industrihus, Fabrikkvegen 1, 5265 Ytre Arna
Ådnahall kulturverksted, Lakslia 10, 5261 Indre Arna
Åsane kulturhus, Åsane senter 52, 5116 Ulset

Arrangementer hos Barnelørdag - Arna og Åsane kulturkontor

Denne aktiviteten har ingen kommende arrangementer.