Barnelørdag - Arna og Åsane kulturkontor

Arna og Åsane kulturkontor, og de øvrige tre kulturkontorene i Bergen, tilbyr arrangementsrekken "Barnelørdag i bydelene" om våren og høsten for aldersgruppen 3 - 10 år. Gratis. Visningssteder er Arna Industrihus, Ådnahall kulturverksted, og Åsane kulturhus.

Arna Industrihus i de gamle Arne Fabrikker (Ullvarefabrikken) ved Blindheimselven med statuen «Tekstilarbeiderkvinnen» i forgrunnen

Svein Harkestad, CC-BY-SA-3.0

Arna Industrihus i de gamle Arne Fabrikker (Ullvarefabrikken) ved Blindheimselven med statuen «Tekstilarbeiderkvinnen» i forgrunnen

Svein Harkestad, CC-BY-SA-3.0

Det er ingen aktive kampanjer for denne aktiviteten.

Arna og Åsane kulturkontor, og de øvrige tre kulturkontorene i Bergen, tilbyr arrangementsrekken "Barnelørdag i bydelene" om våren og høsten for aldersgruppen 3 - 10 år. Noen forestillinger er spesielt for barn 1-3 år. Arrangementene er et gratis kulturtilbud fra Bergen kommune til byens barnefamilier. Forestillingene starter 14:00.

I tillegg kommer andre kulturtilbud i bydelen for barn og barnefamilier gjennom året på de samme tre scenene som barnelørdagene foregår på:

Arna Industrihus, Fabrikkvegen 1, 5265 Ytre Arna

Ådnahall kulturverksted, Lakslia 10, 5261 Indre Arna

Åsane kulturhus, Åsane senter 52, 5116 Ulset

Barnelørdag i bydelene: alle som ønsker å delta må hente ut gratisbilletter på forhånd. Billettene legges ut 7 dager før forestillingen på billett.bergen.kommune.no

Det er ikke oppgitt prisinformasjon for denne aktiviteten.
Denne aktiviteten er Gratis

Barnelørdag i bydelene: arrangementene starter presis 14:00

Det er ikke oppgitt åpningstider for denne aktiviteten.

Arrangementer Barnelørdag - Arna og Åsane kulturkontor

Det er ingen kommende arrangementer for denne aktiviteten.

Flere aktiviteter for barn i Bergen