Varanger Samiske Museum

Museet formidler og dokumenterer den sjøsamiske kulturhistorien i Varanger, Finnmarks forhistorie, samisk samtid og samisk håndverk (duodji). Basis-utstillingen "Sjøsamene" er en moderne utstilling, som bruker audiovisuelle teknikker for å formidle stemning og nærhet til natur og kultur, fortid og nåtid. Lekerom som formidler samiske sagn og eventyr. Museumskafé.

Utstillingen "Sjøsamene" forteller bosetningshistorien gjennom ti tusen år, fra førkristen tro til kristning, og utviklingen fra jaktsamfunn til sjøsamisk fiskerbonde-kultur og reindrift. . Museet står også for formidlingen av historien til kulturminneområdet Ceavccageadge/ Mortensnes ved Varangerfjorden.

Utstillingen "Luondu - hellig landskap" tar utgangspunkt i forestillingen om den besjelede naturen, og om samisk tro og mytologi, som kulturminneområdet ved Mortensnes er et eksempel på. Området er av de mest særpregede kulturminneområder i Europa, med spor etter ti tusen års bosetting og oppkomsten og utviklingen av samisk kultur. Se aktivitetsprofilen "Mortensnes kulturminnesamling" på BarnasNorge.no.

Øvrige faste utstillinger på museet er "Stallobiedju", lekerommet på museet som formidler samiske sagn og eventyr, og "Belter og bånd, Holbier og ermekanter", som viser tradisjonelle mønstre fra hele kommunen. I tillegg vises skiftende utstillinger. Museet har fast samarbeid med Nesseby oppvekstsenter og viser årlig i mai "Elevutstillinga", som er elevarbeider og prosjekter, kunst og håndverk.

Arrangementer hos Varanger Samiske Museum

Denne aktiviteten har ingen kommende arrangementer.