Sør-Varanger kultursal

Det er enkelte arrangementer for barn og barnefamilier i løpet av året. Kultursalen er fast spillested for Hålogaland Teater og Riksteatrets forestillinger i Kirkenes.

Se oversikt over aktuelle forestillinger i Sør-Varanger kultursal med Samovarteateret.

Sør-Varanger kultursal eies av kommunen og driftes av Samovarteatret. Samovarteatret er et scenekunstkompani grunnlagt i Kirkenes i 1990, og pådrivere for at historiene fra nord skal fortelles fra nord. Kultursalen er samlokalisert med Kirkenes skole og Sør-Varanger kulturskole.

Arrangementer hos Sør-Varanger kultursal

Denne aktiviteten har ingen kommende arrangementer.