Sør-Varanger kultursal

Sør-Varanger kultursal, innviet i 2012, eies av kommunen og driftes av Samovarteatret. Samovarteatret er et scenekunstkompani grunnlagt i Kirkenes i 1990, og pådrivere for at historiene fra nord skal fortelles fra nord. Kultursalen er samlokalisert med Kirkenes skole og Sør-Varanger kulturskole.

Det er enkelte arrangementer for barn og barnefamilier i løpet av året. Se Samovarteaterets hjemmeside og facebooksiden for Sør-Varanger kultursal.

Kultursalen er fast spillested for Hålogaland Teater og Riksteatrets forestillinger i Kirkenes.

Arrangementer hos Sør-Varanger kultursal

Denne aktiviteten har ingen kommende arrangementer.