Øvre Pasvik Nasjonalparksenter

Senteret har en permanent utstilling og viser filmer som presenterer Pasvikdalens spesielle natur, kultur og historie. Det er fasinerende å se alle de utstoppede dyrene rundt i utstillingen, og alle glassmontrene med spennende informasjon om insekter, stein, tresorter mm. Bjørnen er hjemmevant i Pasvik-området, og den store bjørneutstillingen i et eget rom har flere interaktive stasjoner som er morsomme og lærerike. Den botaniske hagen utenfor sentret er en av tre botaniske hager nord for polarsirkelen og domineres av nordlige og alpine planter. Den fineste tiden å besøke hagen på er fra juli og fram mot slutten av august.

I Nasjonalparksenteret får besøkende et innblikk i Øvre Pasvik Nasjonalparks natur og artsmangfold, samt områdets spennende kultur og historie. Nasjonalparken har Norges største nordlige urskog, som inngår i den nordvestlige delen av den store russiske taigaen. I parken finnes østlige arter som ikke forekommer andre steder i Norge. Urskogen gjør også sitt til at artsmangfoldet er stort, ikke minst er fuglelivet rikt og variert. Brunbjørnen trives godt i parken, det gjør også en av verdens nordligste elgstammer. Om vinteren beiter ca 2.500 tamrein i nasjonalparken.

Arrangementer hos Øvre Pasvik Nasjonalparksenter

Denne aktiviteten har ingen kommende arrangementer.