Besøkssenter Øvre Pasvik nasjonalpark

Øvre Pasvik Nasjonalparksenter har en permanent utstilling og viser filmer som presenterer Pasvikdalens spesielle natur, kultur og historie. Mange utstoppede dyr og montre med spennende informasjon. Stor bjørneutstilling med møtet mellom mennesket og bjørn som sentralt tema. Botanisk hage utenfor med arktiske blomster.

Brunbjørn som ligger over skrevs på en stor stamme

Illustrasjonsbilde

Brunbjørn som ligger over skrevs på en stor stamme

Illustrasjonsbilde

Det er ingen aktive kampanjer for denne aktiviteten.

Besøkssenter Øvre Pasvik nasjonalpark har en permanent utstilling som presenterer Pasvikdalens spesielle natur, kultur og historie. Lær mer om urskogen i nasjonalparken og alle fugle- og dyreartene som lever der. I utstillingen er det mange utstoppede fugler og dyr, og mange glassmontre med eksempel på, og beskrivelse av, insekter, stein, tresorter mm. som lever i parken. I auditoriet vises det film om Pasvik.

Pasvik har Norges tetteste brunbjørnbestand, og den store bjørneutstillingen har flere interaktive stasjoner som er morsomme og lærerike. Lær blant annet hvordan du unngår bjørn, og hva du skal gjøre hvis du ikke unngår den ... Ved siden av brunbjørnen trives også en av verdens nordligste elgstammer i parken. Om vinteren beiter ca 2.500 tamrein i nasjonalparken.

Det er også en utstilling om samisk historie og kulturminner. I utstillingen kan man lære om livet til skoltesamene er urbefolkning i Pasvik i historisk tid. I Pasvik er det funnet samiske boplasser og ildsteder fr perioden ca 800-1300 etter vår tidsregning, og barkuttak fra furuer som er datert til perioden 1778-1903. De er trolig spor etter østsamisk, enaresamisk og nordsamisk bruk de siste århundreder.

Den botaniske hagen utenfor sentret er den eneste av sitt slag i Finnmark, og en av tre offentlige botaniske hager nord for polarsirkelen De to øvrige ligger i henholdvsis Tromsø og Kirovsk i Russland. Den fineste tiden å besøke hagen på er fra juli og fram mot slutten av august. Den botaniske hagen og besøkssenteret er en del av NIBIO Norsk institutt for bioøkonomi, som står for driften og selv bruker anlegget til forskning.

Nasjonalparksenteret ligger nærme Pasvikelva med Russland på andre siden. Urskogen i Pasvik er den største urskogen av furu i Norge, og utgjør den nordvestlige delen av den store russiske taigaen. I Pasvikalen, ved Skrøytnes, er det et fugletårn og fugleskul som er åpent for alle. Tårnet på 96-høyden er et nedlagt vakttårn som er åpent for publikum om sommeren. Det er en fantastisk utsikt inn i Russland og over Pasvik.

Ikke opplyst

Det er ikke oppgitt prisinformasjon for denne aktiviteten.
Denne aktiviteten er Gratis

Utstillinger:
1/1 - 11/6: mandag til fredag kl 09.00-15.00, helger kun etter avtale
12/6 - 13/8: mandag til fredag kl 09.00-20.00, lørdag og søndag kl 10.00-18.00
14/8 - 31/12: mandag til fredag kl 09.00-15.00, helger kun etter avtale

Stengt 17/5, 24 - 26 og 31/12

Botanisk hage: åpen hele året, men vekstsesongen er kort og den beste tiden for et besøk i hagen er juli og august

Det er ikke oppgitt åpningstider for denne aktiviteten.

Arrangementer på Besøkssenter Øvre Pasvik nasjonalpark

Det er ingen kommende arrangementer for denne aktiviteten.

Flere aktiviteter for barn i Sør-Varanger