Speidermuseet i Oslo

Museet inneholder en rekke gjenstander, bilder og bøker som alle har hatt eller har tilknytning til speiderbevegelsen. Det forteller også om speiderbevegelsens historie i Norge. Formålet er å bevare samt levendegjøre norsk speiderhistorie. Museet er drevet på frivillig basis og er en selveid stiftelse, men med støtte fra de norske speiderorganisasjonene.

Arrangementer hos Speidermuseet i Oslo

Denne aktiviteten har ingen kommende arrangementer.