Rogaland Arboret

Arboretet er en hage med trær og busker for mange formål: rekreasjon, undervisning, forskning og formidling. Planteområdene er inndelt etter et tema, en systematisk gruppe trær og busker, eller floraen fra et geografisk område. Det finnes ca 1.400 forskjellige slags trær og busker i Rogaland Arboret. Det er representanter for alle jordens bevokste kontinenter i arboretet, så et besøk er så vel en læreprosess for små og store, som en fryd for øyet. Parken har også en trim- og aktivitetsløype som passer for alle aldre.

Arboretet ligger i et naturområde som brant i 1970. Det var brannen som gjorde det mulig å anlegge arboretet, som i dag omfatter ca 700 dekar. Området er derfor en blanding av naturlige og kultiverte trær og busker. Den kultiverte delen fordeler seg på samlingene Bøkefeltet, Lønneåsen, Magnoliahagen, Norske treslag, Prydkirsebærfeltet, Rhododendrondalen, Rognefeltet, Syrinfeltet og Trollhasselfeltet.

I arboretet henger det ca 35 flaggermuskasser, noen steder tre på samme trestamme. De adskiller seg fra fuglekasser ved at de ikke har hull foran, men en smal sprekk under kassen. Finner man kassene kan man kanskje være heldig å se eller høre beboerne!

Trim- og aktivitetsløypen består av ulike typer apparater bygd opp av tauverk og tømmerstokker. Denne "Klatreskogen" er plassert ved enden av den innerste P-plassen. Kafeteriaen i Aktivitetshuset er åpen søndag, toaletter er åpne for besøkende alle dager.

Arrangementer hos Rogaland Arboret

Denne aktiviteten har ingen kommende arrangementer.