Rjukan museumsbane og MF Storegut

Museumsbanen Rjukanbanen er et fredet industrielt kulturminne. Fra juni til august kjøres den 16 kilometer lange strekningen mellom Rjukan og Mæl ved Tinnsjøen flere ganger i uken, med diesellokomotiv og vogner fra 1950-tallet. Turene er guidet og tar 45 minutter hver vei. Det er også guidede omvisninger på Mæl stasjon, og på den vernede fergen D/F Ammonia

Guiden forteller via høyttalere i vognene om Rjukanbanen, og industrireisingen i området, spesielle hendelser og banens unike fredede jernbanemateriell. Turen går mellom Rjukan stasjon har fortsatt et intakt miljø med bygninger, jernbanetrasé, fast tekniske installasjoner og rullende materiell. Stasjonen ligger sentralt i Rjukan by. Fra Rjukan går toget til Mæl, et knutepunkt i transportsystemet som brakte den viktige kunstgjødselen fra Norsk Hydros anlegg på Rjukan ut i verden, og råvarer og annet gods motsatt vei. Derfra kan man velge å fortsette på Tinnsjøen med en 2 timers rundtur på den gamle jernbanefergen M/F Storegut, som med jevne mellomrom også anløper Tinnoset helt syd i Tinnsjøen. Tinnoset var en gang et av jernbane-knutepunktene i Norge med størst godspassering
Omårdet som Mæl stasjon ligger i strekker seg over 850 meter, og er en fredet kulturpark med et intakt stasjonsmiljø: særpregede bygninger, historiske gods- og passasjervogner, og Tinnsjøfergene M/F Storegut og D/F Ammonia. D/F Ammonia er søsterskip til D/F Hydro, som ble senket på Tinnsjøen i den siste av tungtvannssabotasjene under 2. verdenskrig. Det er en utstilling om "Senkingen av D/F Hydro", og om "Jerbaneminner fra Rjukanbanen og Tinnosbanen"Rjukanbanen åpnet i 1909 etter en anleggsperiode på to år. Den ble etablert for transport av kunstgjødsel og råvarer for industriselskapet Hydro, samt frakt av annet gods og passasjerbefordring. I 1911 ble banen elektrifisert som første normalsporede jernbane i Norge. Godset ble fraktet over Tinnsjøen med ferge fra Tinnoset fra og til stasjonen på Mæl, og derfra til Rjukan, med sidespor til Vemork. Industritransporten ble nedlagt i 1991. Transportsystemet med ferge og bane er en del av UNESCO-listede Rjukan - Notodden IndustriarvSeverdigheter i Tinnoset er Tinnoset fergeleie, slippanlegget til Hydro, verksteder og Tinnoset stasjon

Arrangementer hos Rjukan museumsbane og MF Storegut

Denne aktiviteten har ingen kommende arrangementer.