Oslo Skolemuseum

Museet har utstillinger, minikafé og museumsbutikk i den gamle overlærerboligen på Møllergata skole. Besøk autentiske klasserom fra 1900, 1958 og 1976. Utstillinger om skolebespisning, sløyd, håndarbeid, skolekjøkken, helsearbeid og gym. Utstillingen "De tok skolen vår" viser hvordan det var å være elev ved Osloskolen under andre verdenskrig 1940-45. Her har dagens skoleelever mye å forundres over!

Museets skolehistoriske samling består av læremidler, skolebøker, elevarbeider og skoleinventar fra ulike fag og tidsepoker. Museet har som formål å fremme nyansert kunnskap om Osloskolens historie, og vise sammenhenger mellom skole og samfunn.

Arrangementer hos Oslo Skolemuseum

Denne aktiviteten har ingen kommende arrangementer.