Oslo Skolemuseum

Oslo Skolemuseum har utstillinger, minikafé og museumsbutikk i den gamle overlærerboligen på Møllergata skole. Besøk autentiske klasserom fra 1900, 1958 og 1976. Utstillinger om skolebespisning, sløyd, håndarbeid, skolekjøkken, helsearbeid og gym. Omvisning.

Nærbilde av gamle trepulter i et klasserom fra 1910 på Oslo Skolemuseum

Casper Kongstein, CC-BY-SA

Nærbilde av murvegg på bygård med inngangsdør og skilt Oslo Skolemuseum

Kimsaka, CC-BY-SA 4.0

Treetasjes gul bygård som rommer Oslo Skolemuseum i en av etasjene

Kimsaka, CC-BY-SA 4.0

Nærbilde av gamle trepulter i et klasserom fra 1910 på Oslo Skolemuseum

Casper Kongstein, CC-BY-SA

Det er ingen aktive kampanjer for denne aktiviteten.

Museet har utstillinger, minikafé og museumsbutikk i den gamle overlærerboligen på Møllergata skole. Besøk autentiske klasserom fra 1900, 1958 og 1976. Utstillinger om skolebespisning, sløyd, håndarbeid, skolekjøkken, helsearbeid og gym. Utstillingen "De tok skolen vår" viser hvordan det var å være elev ved Osloskolen under andre verdenskrig 1940-45. Her har dagens skoleelever mye å forundres over!

Se kalenderen for Oslo Skolemuseum.

Museets skolehistoriske samling består av læremidler, skolebøker, elevarbeider og skoleinventar fra ulike fag og tidsepoker. Museet har som formål å fremme nyansert kunnskap om Osloskolens historie, og vise sammenhenger mellom skole og samfunn.

Det er ikke oppgitt prisinformasjon for denne aktiviteten.
Denne aktiviteten er Gratis

11/1 - 20/6:
Torsdag: 12:00-18:00
Siste søndag i måneden: 12:00-16:00

Stengt i alle skolenes ferier, inklusiv helgen i starten av ferien, og på alle offisielle høytidsdager, inklusiv julen 21/12 - 31/12

Det er ikke oppgitt åpningstider for denne aktiviteten.

Arrangementer på Oslo Skolemuseum

Det er ingen kommende arrangementer for denne aktiviteten.

Flere aktiviteter for barn i Oslo