Oslo Klatrepark

Klatreparken har 8 utfordrende og morsomme løyper, med flere Tarzanhopp, og mange zip-lines. Alle løypene er merket med farger etter vanskelighetsgrad. Det er en pink løype for barn 3-6 år, og en oransje løype med høydekrav 115 cm. I begge løyper kan voksne hjelpe barna fra bakken. To grønne og en blå løype, alle med høydekrav 115 cm, rød løype med høydekrav 140 cm, og svart løype med høydekrav 150 cm. Alle må gjennomgå et kort sikkerhetskurs før de klatrer, med unntak av barneløypa.

Barn under 7 år skal være i følge med en klatrende voksen i de grønne løypene, det samme gjelder for barn under 12 år i de blå, røde og svarte løypene. Parken anbefaler minimum 1 voksen pr 4 barn for grønne og blå løyper, og 1 voksen pr 3 barn for rød og svart løype. Alle som skal klatre må fylle ut et egenerklæringsskjema. For barn og ungdom under 18 år skal skjemaet underskrives av foresatt.

Hvem er vi?
Oslo Klatrepark AS ble stiftet i 01.12.2014. Dette som et resultat av målrettede personers visjon om å skape en samlingsplass, for små og store, i Groruddalen. Oslo Klatreparks kjerneaktiviteter er klatreløyper i trær.

Klatreparken har som mål å bidra til en sunnere, mer aktiv og spennende hverdag for alle, der man kan utprøve og utvikle sine ferdigheter. Den skal gi utfordringer på alle nivåer, slik at alle uansett forutsetninger kan oppleve mestring og glede ved fysisk aktivitet. På sikt skal det også etableres spennende tilleggsaktiviteter.

Om barn og ungdom
Klatring og klatreparker er perfekt for motorisk utvikling. Motorisk utvikling er endringen i motorisk atferd over tid. Barna lærer seg nye bevegelser og forbedrer bevegelsene de allerede har lært, en utvikling som skjer gjennom ulike faser. Jo mer tid barnet får til å øve på ferdigheten, dess mer utvikles den fra å være grov-koordinert til å bli fin-koordinert. Etter mye øving blir ferdigheten automatisert, slik at barnet kan gjøre noe annet samtidig. Kvaliteten på den motoriske utviklingen blir påvirket av miljøet- både fysiske og menneskelige faktorer spiller inn. De grunnleggende særtrekk ved klatring som aktivitet er lekorientering. Man oppnår utvikling av allsidige motoriske ferdigheter som koordinasjon, balanse, styrke, øye-fot-hånd-samspill og smidighet på en måte få andre aktiviteter kan. (Kilde: Utdanningsdirektoratet)

Arrangementer hos Oslo Klatrepark

Denne aktiviteten har ingen kommende arrangementer.