Norsk Maritimt Museum

Museet viser gjennom utstillinger og filmer viktige trekk ved norsk og internasjonal sjøfart gjennom tidene. Den interaktive utstillingen "Oppdag havet" retter seg særlig mot barn og unge. I "Barnas Båtverksted" kan barn i alderen 4-12 år bygge sin egen lille båt hver søndag. "På reise med Chiefen og Sally Jones" er en egen avdeling i museet, med kulisser og lekekrok, helt viet barn. Museumsbutikk og kafé. Museet har også et (meget populært) "shuffleboard" i kafeen.

Se arrangementer på Norsk Maritimt Museum.

"Oppdag havet" har fokus på marin forsøpling, og alt det flotte som havet rommer. Presentert på en morsom og fasinerende måte, med myter, monstre og havets helter. "Søppelbølge" og plastlab. For alle aldre! Den største faste utstillingen, "TIL SJØS! - Sjøfolk fra vikingtid til i dag", viser livet til sjøs opp gjennom tidene. Utstillingen har et eget "barnespor" hvor barn kan se hvilke dyr og kryp som har fulgt sjøfolkene til forskjellige tider.

"I rute" er en utstilling om utviklingen av rute- og linjefarten, som ble muliggjort av overgangen fra seil til maskindrevne fartøyer. Gjennom tekster og mange skipsmodeller viser denne utstillingen hvordan skip og ferdsel har endret seg fra dampbåtenes tid og frem til våre dager, så vel rutefarten langs norskekysten, som internasjonal skipsfart.

I forbindelse med utstillingen "Vikingtidens båtbygger" i KLINK båtbyggeri vises to filmer om vikingskipene i kinosalen. Til sammen varer de 15 min. Panoramafilmen "Med havet som levevei" vises ikke lenger. Babyomvisning hver siste onsdag i måneden. Museet har særlige aktiviteter i skolenes høst-, vinter- og påskeferie.

Båthallen, nærmeste nabo til museet, gjenåpnet i juni 2022, etter å ha vært stengt siden 2009. Bygget er nyrenovert, og den nordlandske fembøringen, med mast og seil, som Båthallen i sin tid ble bygget for, har igjen fått sitt museum. I tillegg fyller utstillingen "Sjøveien" hallen, med mange mindre båter, gjenstander, interaktive skjermer og informasjonstavler.

Museet har en utendørs del bestående av flere mindre flytende fartøyer som ligger til kai ytterst på Bygdøyneset, og som representerer eksempler på norske båtbygger-tradisjoner. Utenfor museet står det et stort fargerikt fyrtårn som er bygget av marint plastavfall fra Svalbard til Ytre Oslofjord, som er blitt et populært fotomotiv!

Arrangementer hos Norsk Maritimt Museum

13:00
25
Oct
2023

Ramsalte babyomvisninger!

For fedre og mødre i permisjon med barn opp til 2 år. Omvisningene varer i ca 45 minutter, og babyene er med å bestemme tempoet. Det er ikke nødvendig med reservasjon, men museet anbefaler å være ute i god tid.

13:00
29
Nov
2023

Ramsalte babyomvisninger!

For fedre og mødre i permisjon med barn opp til 2 år. Omvisningene varer i ca 45 minutter, og babyene er med å bestemme tempoet. Det er ikke nødvendig med reservasjon, men museet anbefaler å være ute i god tid.