Norsk Maritimt Museum

Museet viser gjennom utstillinger og filmer viktige trekk ved norsk og internasjonal sjøfart gjennom tidene. Den interaktive utstillingen "Oppdag havet" retter seg særlig mot barn og unge. I "Barnas Båtverksted" kan barn i alderen 4-12 år bygge sin egen lille båt hver søndag. "På reise med Chiefen og Sally Jones" er en egen avdeling i museet, med kulisser og lekekrok, helt viet barn. Museumsbutikk og kafé. Museet har også et (meget populært) "shuffleboard" i kafeen.

"Oppdag havet" har fokus på marin forsøpling, og alt det flotte som havet rommer. Presentert på en morsom og fasinerende måte, med myter, monstre og havets helter. "Søppelbølge" og plastlab. For alle aldre! Den største faste utstillingen, "TIL SJØS! - Sjøfolk fra vikingtid til i dag", viser livet til sjøs opp gjennom tidene. Utstillingen har et eget "barnespor" hvor barn kan se hvilke dyr og kryp som har fulgt sjøfolkene til forskjellige tider.

"I rute" er en utstilling om utviklingen av rute- og linjefarten, som ble muliggjort av overgangen fra seil til maskindrevne fartøyer. Gjennom tekster og mange skipsmodeller viser denne utstillingen hvordan skip og ferdsel har endret seg fra dampbåtenes tid og frem til våre dager, så vel rutefarten langs norskekysten, som internasjonal skipsfart.

Panoramafilmen "Med havet som levevei", som vises i auditoriet hvert 30. minutt, er en fantastisk reise langs Norskekysten, som vises over fem lerreter i 18 minutter. Babyomvisning hver siste onsdag i måneden. Museet har særlige aktiviteter i skolenes høst-, vinter- og påskeferie.

I juni 2022 gjenåpner Båthallen med en ny utstilling om livet langs Norges kyst, og en utstilling med 13 åpne tradisjonsbåter fra 1800-talet.

Museet har en utendørs del bestående av flere mindre flytende fartøyer som ligger til kai ytterst på Bygdøyneset, og som representerer eksempler på norske båtbygger-tradisjoner. Utenfor museet står det et stort fargerikt fyrtårn som er bygget av marint plastavfall fra Svalbard til Ytre Oslofjord, som er blitt et populært fotomotiv!

Arrangementer hos Norsk Maritimt Museum

12:00
22
May
2022

Barnas båtverksted

I båtverkstedet får barna hjelp til å bygge trebåtene som man kjøper i resepsjonen (kr 50). Det vanker også gode historier fra sjøen og livet om bord, fra hundevakt til skorsteinsmerker.

13:00
25
May
2022

Ramsalte babyomvisninger!

For fedre og mødre i permisjon med barn opp til 2 år. Omvisningene varer i ca 45 minutter, og babyene er med å bestemme tempoet. Det er ikke nødvendig med reservasjon, men museet anbefaler å være ute i god tid.

12:00
29
May
2022

Barnas båtverksted

I båtverkstedet får barna hjelp til å bygge trebåtene som man kjøper i resepsjonen (kr 50). Det vanker også gode historier fra sjøen og livet om bord, fra hundevakt til skorsteinsmerker.