Norsk Folkemuseum

Norsk Folkemuseum er Norges største kulturhistoriske museum, og det eneste friluftsmuseet i Norge med landsdekkende samlinger av hus og bygninger fra 1500-tallet og frem til i dag. I alt finnes det 160 historiske bygninger fra ulike distrikter på museumsområdet, inndelt i fire temaområder: Landsbygda, Gamlebyen, Kong Oscar IIs samling og OBOS-gården. Historisk lekeplass for barn, og enkelte aktiviteter for barna i helgene. Mange familiearrangementer i løpet av året. Stor kafé og museumsbutikk.

Se dagens program på Norsk Folkemuseum.

Landsbygda: her kan man se gårdstun fra ulike deler av landet fra før landbruksreformene på 1800-tallet: rekketun fra Setesdal, klyngetun fra Hardanger, firkanttun fra Telemark og Hallingdal, og to-tun fra Østerdal. En av hovedattraksjonene er Raulandstunet fra ca 1240. Det siste tilskuddet er et bolighus og fjøs fra Finnmark som forteller historien og gjenreisningen etter 2. verdenskrig. Husdyrene er ute og gresser i museet om sommeren, om vinteren holder de til i Trøndelagstunet (stengt fra uke 51 til første helg i februar).

Gamlebyen: "bydelen" er utformet slik Christiania (nå Oslo) ble bygget etter bybrannen i 1624. Kong Christian IV besluttet at byen skulle ha brede gater i rette kvartaler og hus av mur. Her er også hus fra byens forsteder Vaterland, Grønland, Hammersborg og Enerhaugen, samt et hus fra Brevik og et fra Kragerø.

Kong Oscar IIs samling: Gol stavkirke fra ca 1200 er et sjeldent eksempel på en middelalderkirke, som ble flyttet fra Gol til den daværende folkeparken, nå Norsk Folkemuseum, på Bygdø Konsgård, i 1881, etter tillatelse fra Oscar II. Det var starten på Norsk Folkemuseum, som regnes som verdens første friluftsmuseum. Frem til 1890 ble fem gamle bygninger flyttet og gjenreist i parken, alle finansiert av kongen.

OBOS-gården Wessels gate 15: gården er bygget i 1865, og den er innredet med åtte leiligheter, fem utstillinger og et vinmonopol som representerer forskjellige perioder i gårdens levetid, 1896-1999. Norsk Farmasihistorisk museum holder til i Generalitetsgården i Gamlebyen, og viser apotekenes utvikling i Norge fra den første bevillingen ble gitt i 1595 og frem til 1900-tallet.

Innendørs utstillingene i de store murbygningene rundt Torget omfatter en rekke temaer med tilknytning til norsk historie og kultur: Bondens våpen, Norsk folkekunst, Norsk kirkekunst, Folkedrakt, Strikking, Samisk kultur, Reformasjonen, Leketøy, og Stortingssalene. Utstillingen "Tidsrom 1600-1914" gir innblikk i livshistoriene til byborgerskap og embetsstand fram mot 1914, da mange av forutsetningene for dagens samfunn var skapt.

Arrangementer hos Norsk Folkemuseum

Denne aktiviteten har ingen kommende arrangementer.