Nordre Lindeberg gård

Nordre Lindeberg gård eies av Oslo kommune og er en åpen besøksgård. Gården driver melk- og kjøttproduksjon, dyrker grønnsaker og urter, og har flere dyr som besøkende kan hilse på. Noen søndager er det leieriding på hest og åpen kafé.

Nordre Lindeberg gård fotografert fra luften, en stor rød-hvit driftsbygning i midten med garasjenanlegg og mindre hus rundt

Kjetil Ree, CC-BY-SA-3.0

Driftsbygningen på Nordre Lindeberg gård sett fra inngangssiden, lang rød-hvit bygning med klokketårn, og en sidebygning

Helge Høifødt, CC-BY-SA-4.0

Nordre Lindeberg gård fotografert fra luften, en stor rød-hvit driftsbygning i midten med garasjenanlegg og mindre hus rundt

Kjetil Ree, CC-BY-SA-3.0

Det er ingen aktive kampanjer for denne aktiviteten.

Gården eies og drives av Oslo kommune og er en åpen besøksgård. Gården driver melk- og kjøttproduksjon, dyrker grønnsaker og urter. På gården bor det kuer, kalver, hester, sauer, geiter, griser, høner, kalkuner, gjess, kaniner, hund og katter. Alt er lagt til rette for et opplevelsesrikt besøk. Noen søndager er det leieriding på hest og åpen kafé.

Se under Arrangementer nederst (familiearrangementer), eller se alle arrangementer på Nordre Lindeberg gård.

Målet med virksomheten er å skape positive forhold til dyr, natur og vise et moderne mangfoldig landbruk.

Det er ikke oppgitt prisinformasjon for denne aktiviteten.
Denne aktiviteten er Gratis

Åpent fjøs:
Mandag til fredag: 15:00-18:00

Lørdag og søndag: 11:00-15:00

Egne åpningstider på helligdager og i skoleferiene. Se besøkgårdens facebookside for oppdatert informasjon

Stengt fra og lørdag før Plamesøndag til og med 2. påskedag, 17/5, Kr. himmelfartsdag, 2. pinsedag, 24 - 25/12

Det er ikke oppgitt åpningstider for denne aktiviteten.

Arrangementer på Nordre Lindeberg gård

Det er ingen kommende arrangementer for denne aktiviteten.

Flere aktiviteter for barn i Oslo