Nasjonalmuseet - Arkitektur

Samlingene på Nasjonalmuseet - Arkitektur omfatter tegninger og fotografier, i tillegg til modeller og gjenstander. Samlingen, det som er utstilt og alt som er lagret i magasinene, utgjør Norges største arkitektursamling med mer enn 300.000 gjenstander fra 1830-årene til i dag. Sentrale navn i samlingen er Ove Bang, Wenche Selmer, Blakstad & Munthe-Kaas, Jan & Jon, Knut Knutsen, Arne Korsmo, Christian Norberg-Schulz, Magnus Poulsson, Erling Viksjø og Sverre Fehn. Samlingen er tilgjengelig for studenter, forskere og andre interesserte.

Bygningen er i seg selv en formidler av arkitekturhistorien og er spesielt egnet som arkitekturarena. Den er en sammenstilling av klassisistisk og modernistisk arkitektur, opprinnelig oppført i 1830 som avdelingskontor for Norges Bank, utvidet med ny fløy på slutten av 1800-tallet, og ombygget til arkitekturmuseum på starten av 2000-tallet. Et møte mellom Christian Heinrich Grosch, som tegnet det opprinnelige avdelingskontoret, og Sverre Fehn, som er de viktigste norske arkitektene fra 1800-tallet og fra nyere tid.

Nasjonalmuseet - Arkitektur har tidligere hatt mange arrangementer for barn og barnefamilier i løpet av året. To faste aktiviteter har vært Babyomvisninger og Arkitektur-trilleturer, de siste i sommerhalvåret. Det gjenstå å se om noen av disse aktivitetene tas opp igjen når renoveringen er ferdig.

Arrangementer hos Nasjonalmuseet - Arkitektur

Denne aktiviteten har ingen kommende arrangementer.