Maridalsvannet kultur- og natursti

Kultur- og naturstien rundt Maridalsvannet er merket med 31 skilter som forteller om hvert sitt kulturminne. De eldste over 1500 år gamle. På hjemmesiden til kulturstien kan man klikke på et kart over skiltene, som bortsett fra et par ligger langs stier ved vannet.

Nærbilde av rosa villblomster

Illustrasjonsbilde

Nærbilde av rosa villblomster

Illustrasjonsbilde

Det er ingen aktive kampanjer for denne aktiviteten.

Kultur- og naturstien rundt Maridalsvannet er merket med 31 skilter som forteller om hvert sitt kulturminne. De eldste over 1500 år gamle. På hjemmesiden til kulturstien kan man klikke på et kart over skiltene, som bortsett fra et par av dem ligger langs stier ved vannet. Et av de spennende minnene er Sander bygdeborg fra før år 500, der barna kan la fantasien få fritt løp!

Bygdeborgen ligger på østsiden av vannet, og ble først oppdaget i 1991, selv om levninger av den gamle muren ligger tydelig i terrenget. Borgen er fra starten av vår tidsregning, før år 500. Stien opp til toppen er godt merket fra veien. Vel oppe er det et informasjonsskilt om borgen. Det antas at borgen ble anlagt for å overvåke en spesiell ferdselsvei. Bygdeborgen i Maridalen er en av 35 i Oslo-området og 400 i hele landet.

Like i nærheten er det spor etter fangst- og kullgroper. Det er 10 fangstgroper i alt. De  nærmest bygdeborgen er de eldste, fra perioden 550 - 1050, mens resten er fra 1650-1800 tallet. I 1863 ble fangstgroper forbudt fordi de var så effektive, og blant annet truet elgbestanden. Kullgropene ligger noe lenger nord. De eldste er fra middelalderen, de yngste fra 1650-1800 tallet.

Andre kulturminner langs stien er kullmiler, vannverk, Gjøvikbanen, sag, gårder, husmannsplasser, og industriflaggskipet Tandbergs radiotrafikk fra moderne tid.

Det er ikke oppgitt prisinformasjon for denne aktiviteten.
Denne aktiviteten er Gratis

Friluftsområde, adgang hele døgnet, hele året

Det er ikke oppgitt åpningstider for denne aktiviteten.

Arrangementer på Maridalsvannet kultur- og natursti

Det er ingen kommende arrangementer for denne aktiviteten.

Flere aktiviteter for barn i Oslo