Klosterenga park

Klosterenga park er en skulpturpark i bydel Gamle Oslo med et unikt kunstnerisk bekkeløp og kunstelementer utformet av billedhugger Bård Breivik. Parken fremstår som en opplevelsespark for store og små.

Vannleie med stein i bekken, grønne områder og trær i Klosterenga park

Dronninga landskap AS

Vanndam og bekk gjennom kulturlandskap i Klosterenga park

Dronninga landskap AS

Vannfall over stein i Klosterenga park med boligblokk i bakgrunnen

Dronninga landskap AS

Vannleie med stein i bekken, grønne områder og trær i Klosterenga park

Dronninga landskap AS

Det er ingen aktive kampanjer for denne aktiviteten.

Klosterenga park er en skulpturpark i bydel Gamle Oslo med et unikt kunstnerisk bekkeløp og kunstelementer utformet av billedhugger Bård Breivik. I henhold til Oslo kommune er "parken ... den største kommunale enkeltsatsningen på et kunstprosjekt siden Vigelandsparken, og er en av de mest omfattende offentlige kunstsatsingene i nyere norsk historie".

Parken var underveis i mange år, og med ferdigstillelsen i 2023 er vann og kunst forent langs en 700 meter lang bekk. Hovinbekken gikk tidligere i en kulvert under parken og frittleggingen har åpnet parken for helt andre bruksmuligheter og synsinntrykk. Parken er blitt et rekreasjonsområde med turvei, gangveier og belysning, og flere møteplasser med sitteplasser.

Besøk parken, hele familien, den fremstår i dag som en opplevelsespark for store og små.

Det er ikke oppgitt prisinformasjon for denne aktiviteten.
Denne aktiviteten er Gratis

Åpen hele døgnet, hele året

Det er ikke oppgitt åpningstider for denne aktiviteten.

Arrangementer Klosterenga park

Det er ingen kommende arrangementer for denne aktiviteten.

Flere aktiviteter for barn i Oslo