Interkulturelt Museum

Interkulturelt Museum har undertittelen "Minoriteter og mangfold" og gir gjennom utstillinger og kunst et innblikk i minoritetskulturer, og det mangfoldet de har brakt, og bringer, inn i det norske samfunnet. Et godt sted å samtale om toleranse og respekt med barna.

Fasaden på Interkulturelt Museum i Oslo, en lang steinbygning i bymiljø med forhøyet tak over midtpartiet med inngangen

BarnasNorge.no

Fasaden på Interkulturelt Museum i Oslo, en lang steinbygning i bymiljø med forhøyet tak over midtpartiet med inngangen

BarnasNorge.no

Det er ingen aktive kampanjer for denne aktiviteten.

Museet har undertittelen "Minoriteter og mangfold" og gir gjennom utstillinger og kunst et innblikk i minoritetskulturer, og det mangfoldet de har brakt, og bringer, inn i det norske samfunnet. Et godt sted å samtale om toleranse og respekt med barna. Helt gratis.

Se arrangementer på Interkulturelt Museum.

Det er faste og temporære utstillinger som gjennom bilder, gjenstander og annen dokumentasjon beskriver historien til, og/eller situasjonen for, minoritetsgruppene. I den faste utstillingen "Typisk dem" kan besøkende ta pulsen på sine egne fordommer. Temaet kan også være mennesker et annet sted i verden, men som berører oss. Se museets hjemmeside for utstillinger og varighet.

Frem til 1/6 2024 vises utstillingen "Beyond Barcode" som viser forskjellige fremtidsscenarioer for hvordan Oslo kan se ut om 30, 50 eller 70 år.

Det er ikke oppgitt prisinformasjon for denne aktiviteten.
Denne aktiviteten er Gratis

Tirsdag til søndag: 11:00-16:00

Gratis omvisning i hovedutstillingen 13:00

Stengt 1/1, påsken fra og md Skjærtorsdag til og med 2. påskedag, 1/5, 17/5, Kr. Himmelfartsdag, 2. pinsedag

Det er ikke oppgitt åpningstider for denne aktiviteten.

Arrangementer på Interkulturelt Museum

Det er ingen kommende arrangementer for denne aktiviteten.

Flere aktiviteter for barn i Oslo