Interkulturelt Museum

Museet har undertittelen "Minoriteter og mangfold" og gir gjennom utstillinger og kunst et innblikk i minoritetskulturer, og det mangfoldet de har brakt, og bringer, inn i det norske samfunnet. Et godt sted å samtale om toleranse og respekt med barna. Helt gratis.

Det er faste og temporære utstillinger som gjennom bilder, gjenstander og annen dokumentasjon beskriver historien til, og/eller situasjonen for, minoritetsgruppene. I den faste utstillingen "Typisk dem" kan besøkende ta pulsen på sine egne fordommer. Temaet kan også være mennesker et annet sted i verden, men som berører oss. Se museets hjemmeside for utstillinger og varighet.

I 2023 vises utstillingen "Beyond Barcode" som viser forskjellige fremtidsscenarioer for hvordan Oslo kan se ut om 30, 50 eller 70 år.

Galleri IKM viser hovedsakelig kunst av innvandrere og i tillegg kunst av etnisk norske kunstnere. Galleriet er et møtested mellom kunstnere og publikum. 29/4 - 15/10 2023 vises utstillingen "All That Is Solid Melts Into Water", som handler om modernisering og bærekraft, urfolks rettigheter og kulturlandskap.

Arrangementer hos Interkulturelt Museum

Denne aktiviteten har ingen kommende arrangementer.