Historisk museum

Museet er en skattekiste med Norges største samling av etnografiske og historiske gjenstander, fra steinalderen og fram til nyere tid. Barnesøndager vår og høst.

Barn som ser på en sarkofag på Historisk museum

Bilde: Historisk museum / Marte Vike Arnesen

Fasaden på Hiistorisk museum i Oslo, en lang og høy eldre bygning i lys tegl og med buede vinduer i fire etasjer

Bilde: Trond Skovdahl, Riksantikvaren

Barn som ser på en sarkofag på Historisk museum

Bilde: Historisk museum / Marte Vike Arnesen

Det er ingen aktive kampanjer for denne aktiviteten.

Museet har Norges største samling av gjenstander fra forhistorisk tid og middelalder. Ikke bare fra Norge, det er en stor samling fra Egypt og en stor etnografisk utstilling med fokus på urfolk forskjellige steder i verden. Fargerikt og fremmed, her kan barna få gang i fantasien, med litt hjelp fra de voksne!

Se Arrangementer nederst (Familiearrangementer) eller alle arrangementer på Historisk museum.

De faste utstillingene i museet er:
"NOREGR - fortellinger fra middelalderen" - møt ridderen, narren og den handlekraftige kongen Magnus Lagabøte.

"VIKINGR" - sjeldne gjenstander fra norsk vikingtid, bli kjent med krigskulturen, reisene og hvordan samfunnet forandret seg gjennom vikingtiden.

"Forvandling - tro og hellige gjenstander i middelalderen" - særlig kjent for Ål-taket, et 700 år gammel takmaleri fra Ål stavkirke, som består av 23 bibel-historiske motiver.

"Kontroll - forsøk på å temme verden" - har menneskenes vei til sivilisasjon gått gjennom en stadig økende kontroll over dyr og natur? Har vi så god kontroll som vi liker å tro?

"Kollaps - menneske i en uforutsigbar verden" - en utstilling med skjeve montre, som viser hva som kan skje når naturen trosser mennesket.

"Følelser i antikken og det gamle Egypt" - viser utvalgte gjenstander fra samlingen som hver for seg forteller en historie knyttet til følelser i sin samtid.

"Gull verdt - når mynter blir historie" - viser eksempler på 2600 års historie med mynter som byttemiddel.

"Uqsuqtuug - samlingen etter Roald Amundsen" - hvordan leve i et hardt arktisk klima? Møt befolkningen i Uqšuqtuuq på begynnelsen av 1900-tallet og i dag (fra 21/6 2024)

"Liv laga" - utstillingen viser et utvalg gjenstander fra museets arkeologiske og etnografiske samlinger som viser kulturhistoriens mangfoldige variasjoner av redskaper og teknologier.

"ARV - vår plass i historien" - stavkirker fra norsk middelalder har lenge raget høyt som nasjonale ikoner. Men noen blir mer verdsatt enn andre. Hvem bestemmer en gjenstands plassering på kulturarvens rangstige?

Aktivitetsrommet Kilden har aktiviteter med en museumsansatt hver søndag, men er også åpent som verksted og spiserom hver lørdag og i ferier.

Barn / unge under 18 år gratis
Voksen kr 140

Gratis inngang for alle hver siste lørdag i måneden

Salg av årskort

Det er ikke oppgitt prisinformasjon for denne aktiviteten.
Denne aktiviteten er Gratis

Tirsdag til søndag: 11:00-16:00
Torsdag til 20:00

Sommeråpent 1/5 - 30/9: tirsdag til søndag 10:00-17:00
Torsdag til 18:00

Stengt mandager, 1/1, 2. påskedag, 1/5, 17/5, 23-26/12 og 30-31/12

Det er ikke oppgitt åpningstider for denne aktiviteten.

Arrangementer Historisk museum

Det er ingen kommende arrangementer for denne aktiviteten.

Flere aktiviteter for barn i Oslo