Historisk museum

Museet har Norges største samling av gjenstander fra forhistorisk tid og middelalder. Ikke bare fra Norge, det er en stor samling fra Egypt og en stor etnografisk utstilling med fokus på urfolk forskjellige steder i verden. Fargerikt og fremmed, her kan barna få gang i fantasien, med litt hjelp fra de voksne!

De faste utstillingene i museet er:
"VIKINGR" - sjeldne gjenstander fra norsk vikingtid, bli kjent med krigskulturen, reisene og hvordan samfunnet forandret seg gjennom vikingtiden.

"Egypt i Europa" - forteller historien om opprinnelsen til museets egyptsamling, Norges største, og den kulturhistoriske «egyptomanien» fra slutten av 1700-tallet, gjennom 1800-tallet, og inn på 1900-tallet.

"Arktis: Folk i Arktis og Sub-Arktis" - lar besøkende oppleve sjamandrakten fra Tuva, drakter og redskaper fra inuitfolk og studere livet i igloen.

"Amerika - samtid - fortid - identitet" - forteller levende historier om urbefolkninger og minoriteter i hele denne enorme regionen, historier om sosialt liv og identitet.

"Gull verdt - når mynter blir historie" - viser eksempler på 2600 års historie med mynter som byttemiddel.

"Etnografiske utstillinger" - med hovedfokus på livet i Amerika, Arktis og Sub-Arktis, og enkelte utstillingsmontre fra Sudan, Afrikas horn og Palestina.

"Følelser i antikken og det gamle Egypt" - viser utvalgte gjenstander fra samlingen som hver for seg forteller en historie knyttet til følelser i sin samtid.

"Forvandling - tro og hellige gjenstander i middelalderen" - særlig kjent for Ål-taket, et 700 år gammel takmaleri fra Ål stavkirke, som består av 23 bibel-historiske motiver.

"Kollaps - menneske i en uforutsigbar verden" - en utstilling med skjeve montre, som viser hva som kan skje når naturen trosser mennesket.

Aktivitetsrommet Kilden har aktiviteter med en museumsansatt hver søndag, men er også åpent som verksted og spiserom hver lørdag og i ferier.

Arrangementer hos Historisk museum

Denne aktiviteten har ingen kommende arrangementer.