Historisk museum

Historisk museum har Norges største samling av gjenstander fra forhistorisk tid og middelalder. Ikke bare fra Norge, det er en stor samling fra Egypt og en stor etnografisk utstilling med fokus på urfolk forskjellige steder i verden. Fargerikt og fremmed, her kan barna få gang i fantasien!

Barn som ser på en sarkofag på Historisk museum

Historisk museum / Marte Vike Arnesen

Fasaden på Hiistorisk museum i Oslo, en lang og høy eldre bygning i lys tegl og med buede vinduer i fire etasjer

Trond Skovdahl, Riksantikvaren

Barn som ser på en sarkofag på Historisk museum

Historisk museum / Marte Vike Arnesen

Det er ingen aktive kampanjer for denne aktiviteten.

Museet har Norges største samling av gjenstander fra forhistorisk tid og middelalder. Ikke bare fra Norge, det er en stor samling fra Egypt og en stor etnografisk utstilling med fokus på urfolk forskjellige steder i verden. Fargerikt og fremmed, her kan barna få gang i fantasien, med litt hjelp fra de voksne!

Se Arrangementer nederst (Familiearrangementer) eller alle arrangementer på Historisk museum.

De faste utstillingene i museet er:
"VIKINGR" - sjeldne gjenstander fra norsk vikingtid, bli kjent med krigskulturen, reisene og hvordan samfunnet forandret seg gjennom vikingtiden.

"Fabelaktige dyr - fra jernalder og vikingtid" - bli med inn i en verden der forholdet til dyr var helt annerledes enn i dag!

"Egypt i Europa" - forteller historien om opprinnelsen til museets egyptsamling, Norges største, og den kulturhistoriske «egyptomanien» fra slutten av 1700-tallet, gjennom 1800-tallet, og inn på 1900-tallet.

"Arktis: Folk i Arktis og Sub-Arktis" - lar besøkende oppleve sjamandrakten fra Tuva, drakter og redskaper fra inuitfolk og studere livet i igloen.

"Amerika - samtid - fortid - identitet" - forteller levende historier om urbefolkninger og minoriteter i hele denne enorme regionen, historier om sosialt liv og identitet.

"Gull verdt - når mynter blir historie" - viser eksempler på 2600 års historie med mynter som byttemiddel.

"Etnografiske utstillinger" - med hovedfokus på livet i Amerika, Arktis og Sub-Arktis, og enkelte utstillingsmontre fra Sudan, Afrikas horn og Palestina.

"Følelser i antikken og det gamle Egypt" - viser utvalgte gjenstander fra samlingen som hver for seg forteller en historie knyttet til følelser i sin samtid.

"Forvandling - tro og hellige gjenstander i middelalderen" - særlig kjent for Ål-taket, et 700 år gammel takmaleri fra Ål stavkirke, som består av 23 bibel-historiske motiver.

"Kollaps - menneske i en uforutsigbar verden" - en utstilling med skjeve montre, som viser hva som kan skje når naturen trosser mennesket.

"Jegeren" - hva er likheten mellom den moderne jeger og de første steinaldermenneskene i Norge? Bli kjent med en 11 500 år lang jakttradisjon som starter med steinpiler og ender med patroner.

"Kamp og konsensus - Løvetanntunet" - utstillingen kaster et blomstrende skeivt blikk på historien om straffelovens § 213 – "homoparagrafen", avkriminaliseringen av homofil omgang mellom menn for 50 år siden

Aktivitetsrommet Kilden har aktiviteter med en museumsansatt hver søndag, men er også åpent som verksted og spiserom hver lørdag og i ferier.

Barn / unge under 18 år gratis
Voksen kr 120

Gratis inngang for alle hver siste lørdag i måneden

Salg av årskort

Det er ikke oppgitt prisinformasjon for denne aktiviteten.
Denne aktiviteten er Gratis

Tirsdag til søndag: 11:00-16:00
Torsdag til 20:00

Sommeråpent 1/5 - 30/9: tirsdag til søndag 10:00-17:00
Torsdag til 18:00

Stengt mandager, 1/1, 1/5, 17/5, 24-26/12 og 31/12

Det er ikke oppgitt åpningstider for denne aktiviteten.

Arrangementer på Historisk museum

Det er ingen kommende arrangementer for denne aktiviteten.

Flere aktiviteter for barn i Oslo