Fangene på Fortet Oslo - The Cube

I Fangene på Fortet handler det om å samarbeide i team og løse små og store utfordringer og samle så mange poeng som mulig. Det er to konsepter. Hovedkonseptet består av 48 atskilte rom med fysiske og mentale utfordringer, som balltalent, balanse, beregning, logikk, styrke, mattekunnskaper, hukommelse, akrobatikk og mye mer! Deltakerne jobber i lag og får poeng etter hvor raskt man løser oppgavene i hvert av rommene. Det laget som oppnår flest poeng i løpet av valgt tid på 1 1,5 eller 2 timer har vunnet.

I det andre konseptet, The Cube, befinner alle oppgavene og lagene seg i ett stort rom. Det er ingen fysiske, kun mentale, oppgaver. Lagene skal løse opp til 140 oppgaver, som fordeler seg på 24 kuber, i løpet av 60 minutter. For hver oppgave laget løser får det en gullmynt. Det laget som får flest mynter vinner! Inklusiv intro og vinnerkåring tar spillet ca 1,5 timer. 

Lagene i begge aktivitetene består av 3-5 spillere, men 2 er også mulig. For hovedkonseptet anbefales det en nedre aldergrense på 8 år med voksne, og fra 10 år alene. Oppgavene i noen av rommene kan være vanskelige, og noen rom kan være skumle.

I The Cube anbefales det at spillerne har fylt 14 år siden oppgavene kan være vanskelige. Det er imidlertid ingen nedre aldersgrense, og siden man løser oppgaver sammen i lag er det opptil hver enkelt å vurdere om man vil delta med yngre barn.

Arrangementer hos Fangene på Fortet Oslo - The Cube

Denne aktiviteten har ingen kommende arrangementer.