Bygdø Kongsgård

Bygdø Kongsgård er Oslos største økologiske melkeprodusent, og en arena for formidling av både moderne og historisk landbruk. Lørdager på våren og høsten er besøkssenteret og melkefjøset åpent for publikum. Kuslippet i mai hvert år er et tilløpsstykke.

Kuer på beite på enge foran Bygdøy Kongsgård

Lars Mæhlum, CC-BY-SA 3.0

Kuer på beite på enge foran Bygdøy Kongsgård

Lars Mæhlum, CC-BY-SA 3.0

Det er ingen aktive kampanjer for denne aktiviteten.

Bygdø Kongsgård er Oslos største økologiske melkeprodusent, og en arena for formidling av både moderne og historisk landbruk. Lørdager på våren og høsten er besøkssenteret og melkefjøset åpent for publikum. Alle lørdagene er det mulighet for ponnileiing for barn. Man kan også oppleve melking av gårdens 60 melkekyr. Kuslippdagen hvert år i mai er et tilløpsstykke med mange tilskuere! Salg av diverse gårdsprodukter, kafé og gartneri.

Se hva som skjer på Bygdø Kongsgård.

Lørdager når gården er åpen for publikum er det en landbruksvert til stede som kan fortelle det ene og annet om landbruk og de norske husdyrrasene. Kongsgården har kalver og ungdyr, hester og ponnier, gammelnorsk spælsau, minigris, kaniner og høns. På våren kan man se kalver, lam og kanskje også gris- og kaninunger. Det arrangeres også diverse kurs og foredrag, og det er salg av diverse produkter.

Familieomvisning kan forhåndsbestilles. Besøk i fjøset, hils på minigrisen, hønene, kaninen og sauene. Samtidig som omviseren forteller om dyrene og andre gode historier. Omvisningen tar ca 1 time. Kr 500 for inntil 10 personer.

Villa Gjøa er den eneste gjenværende kongevilla som ble bygd på slutten av 1800-tallet, og er tatt i bruk som gårdens base for naturformidling, blant annet med bålpanne og natur- og kulturkart for Kongeskogen, som omfatter et stort område på Bygdøy. Fra Villa Gjøa går det en natursti gjennom skogen til "Paraplyen", en parasoll-lignende paviljong og en liten, forseggjort bro, begge i tre, som ligger på et utsiktspunkt vi i skogen. Det er samme sted som de opprinnelig ble bygget rundt 1880, da det lå en restaurant der. Ta familien med på orienterings- og oppdagelsestur på Bygdøy!

Bygdø Kongsgård drives som en økologisk gård av Norsk Folkemuseum. Landarealet utgjør ca 2000 dekar hvorav 740 dekar er dyrket mark, der det produseres fôr til husdyrene på gården. Kuer, kalver og ungdyr går ute på beite på de omkringliggende jordene fra mai til september.

Kuslipp:
Barn gratis
Voksen kr 130

Familieomvisning:
Inntil 10 personer kr 500

Det er ikke oppgitt prisinformasjon for denne aktiviteten.
Denne aktiviteten er Gratis

Lørdagsåpen gård stengt inntil videre!

Det er ikke oppgitt åpningstider for denne aktiviteten.

Arrangementer på Bygdø Kongsgård

12
05/2024
Bygdø Kongsgård: Kuslipp!

Kuslippet er et årlig tilløpsstykke! Åpen gård hele dagen, ponniridning for barn. Kuene slippes kl 12.30. Salgsboder, ansiktsmaling, musikk, butikk og kafé. Billetter kjøpes på forhånd!

Flere aktiviteter for barn i Oslo