Bygdø Kongsgård

Bygdø Kongsgård er Oslos største økologiske melkeprodusent, og en arena for formidling av både moderne og historisk landbruk. Lørdager på våren og høsten er besøkssenteret og melkefjøset åpent for publikum. Alle lørdagene er det mulighet for ponnileiing for barn. Man kan også oppleve melking av gårdens 60 melkekyr. Salg av diverse gårdsprodukter, kafé og gartneri.

Lørdager når gården er åpen for publikum er det en landbruksvert til stede som kan fortelle det ene og annet om landbruk og de norske husdyrrasene. Kongsgården har kalver og ungdyr, hester og ponnier, sau, minigris, kaniner og høns. På våren kan man se kalver, lam og kanskje også gris- og kaninunger. En særlig begivenhet hvert år er Kuslippdagen i mai. Det arrangeres også diverse kurs og foredrag, og det er salg av diverse produkter.

Familieomvisning kan bestilles på alle hverdager kl 08.00-15.30. Besøk i fjøset, hilser på minigrisen, hønene, kaninen og sauene. Samtidig som omviseren forteller om dyrene og andre gode historier. Omvisningen tar ca 1 time. Kr 500 for inntil 10 personer.

Bygdø Kongsgård drives som en økologisk gård av Norsk Folkemuseum. Gården ligger unikt plassert sentralt i Oslo. Landarealet utgjør ca 2000 dekar hvorav 740 dekar er dyrket mark, der det produseres fôr til husdyrene på gården. Gården har ca 60 melkekyr til enhver tid. Kuer, kalver og ungdyr går ute på beite på de omkringliggende jordene fra mai til september.

Arrangementer hos Bygdø Kongsgård

Denne aktiviteten har ingen kommende arrangementer.